Tilbage til Batterierne

Christianholms Batteri

Batteriet blev opført i 1887-92. Det indgik som hovedværk i Christiansholmslinjen, der ud over selve det trekantede batteri bestod af to batterier placert på hver side af fortet. Linjen forløb øst-vest og  var omkring 700 meter lang alt i alt. Det østlige batteri stod i umiddelbar forbindelse med Hvidøre Batteri.
Christianholms Batteri var trekantet og omgivet af en våd grav.

Selve fortet var i to etager: Den øverste til operationelle formål, den nederste til indkvartering m.v. På fortdækket var hovedarmeringen, tre tårne med korte 15cm kanoner med en rækkevidde på ca. 5 km., monteret. Til forsvar af fortet var opstillet to 8mm mitrailleuser (flerløbede hånddrevne maskingeværer), som kunne bestryge de to våde grave, der samledes i forttrekantens toppunkt. Grundlinjen i trekanten (struben), blev forsvaret med to 9cm flankeringskanoner.

Batteriet havde en række ret forskelligartede opgaver: Det skulle deltage i lukningen af ‘hullet i nordfronten’, idet den sydlige del af Dyrehaven kunne beskydes herfra.
E
ndelig indgik det i planerne, at fortet skulle huse egne styrker, der kunne indsættes såfremt fjenden forsøgte landgang Bellevue og omegn.
De to batterier, Østre og Vestre, var udstyret med hver fire 15 cm kanoner med en rækkevidde på 6,3 km. De to batterier benævntes også østre og vestre kvindebatteri.  Disse to gange fire 15 cm kanoner var de såkaldte kvindekanoner, der var indkøbt for midler indsamlet af 20.000 patriotiske kvinder og foræret til kongen. Det østre batteri havde yderligere to -, det vestre seks 9 cm kanoner med en rækkevidde på knap 6 km.

Christiansholms Batteri blev nedlagt i 1920.

Billeder fra Christianholms Batteri

Christianholms Batteri, struben

Portalen til fortet

Port med skydeskår

 

 

 

 

Magasin

Maskinrummet

Central korridor