Tilbage til Batterierne

Ordrupkrat Batterierne

I 1887-88 opføres Østre og Vestre Ordrup Krat Batteri.
Østre Ordrup Krat Batteri der nu ligger på Galopbanens område skulle flankere Nordre Oversvømmelse sammen med det nu tilkastede Vestre Ordrup Krat Batteri. Dette skulle primært ske med kardæskskud for ikke at ødelægge dæmningerne.
Begge batteriers kasemat bygninger var gravet ind i bagskråningen på eksisterende bakker i terrænet, således de ikke var synlige for en angriber.Kasematbygningen var konstruerede som dobbeltkaponierer der kunne flankere til begge sider. Udover magasiner indeholdt de kun opholdsrum for besætningen.

Batterierne var udrustet med hver 4 hurtigskydende kanoner, formentlig 75 mm. 2 på hver side af kasematbygningen. Begge batterier var anlagt ved sydenden af dæmningerne som skulle regulere vandstanden i Nordre Oversvømmelse. Da batterierne således kun kunne skyde på langs af oversvømmelsen, havde man i den jorddækkede nordside indbygget korte skyttegrave med betonstøbte underlag til transportable pansertårne med 53 mm. hurtigskydende kanoner til direkte beskydning af dæmningerne.

Mellem batterierne finder man to betonstøbte maskingeværstillinger (Ordrup Mitrallieuse batteri) til forstærkning af de skyttegrave, der forbandt batterierne. De er opført efter 1900, formentlig i forbindelse med 1. verdenskrig.

Batterierne blev nedlagt i 1920.

Billeder fra Ordrup Krat

Stilling til transportabelt pansertårn

Gruson 53 mm. pansertårn

Ordrupkrat mitralleuse batteri

Ordrupkrat mitralleuse batteri

 

 

 

 

 

Vestre Ordrupkrat batteri skytsåbninger

Vestre Ordrupkrat batteri

Vestre Ordrupkrat batteri kaponieren

Skytsstandplads

 

 

 

 

 

Østre Ordrupkrat Batteri, kaponieren

Østre Ordrupkrat Batteri, magasin

Indgang kaponiere

Østre Ordrupkrat Batteri, magasin