Tilbage til Batterierne

Tinghøj Batteri

Tinghøj Batteri blev opført i 1887-88. Batteriet havde til opgave at beskyde områderne foran Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby Forter samt den nordvestlige del af Vestvolden. Det skulle også hindre  indtrængen mellem forterne samt sikre området bag disse.  

Det var et ca. 300 m langt, åbent, halvmåneformet batterianlæg med en foranliggende tør grav. Anlægget bestod af to batterilinier, den søndre med seks betonbriske og den nordre med fire, og de adskiltes af en kasematbygning, der indeholdt ammunitionsmagasiner og belægningsrum for mandskabet. Batterilinierne skulle armeres med seks 15 cm jernkanoner og fire 12 cm jernkanoner henholdsvis  venstre og højre batteri-linie. Desuden var der på dækket af kasematbygningen to forsvindingstårne i panser, hver til en 8 mm 10-løbet mitrailleuse til nærforsvar.

På det højeste punkt, i den nordre ende, var der en kikkertstation, der kunne overskue området fra Vestvolden, hen over de foranliggende forter og frem til området ved Vangede Batteri.
Bemandingen bestod af 3 officerer, 13 underofficerer og 100 menige.

Batteriet blev nedlagt i 1920.

Det er indvendig ret velbevaret, idet det ligger på malingfirmaet Dyrups private grund. Det har bl.a. været bruget som lager.