English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Vestenceintens Profil

 Selve voldens tværsnit er udtænkt til sidste detalje.

  Københavns befæstning. Vestvoldens profil  

   Tværsnit af Vestvolden.

   1.  Voldbanen,  Sporene hvorpå artilleritoget kørte langs voldgaden. De havde normal sporvidde. 
 2. Voldgade.
Forbindelsesvej bag en fæstningsvold.
 3.  Voldgang. Vej langs en voldlinie på dennes bagside.
 4.  Kanonbrisk. Underlag af beton eller tømmer hvorpå artilleripjecerne er opstillet.
 5.  Brystværn.  Forhøjning på den yderste del af en fæstningsvold til sikring af mandskab og artilleri.
 6.  Voldkronen. Oversiden af den øverste, let skrånende del af brystværnet på en vold.
 7.  Escarpen, Den på egen side af graven beliggende voldside der vendte mod fjenden.
 
8.  Berme. Fladt jordstykke mellem en fæstningsvold og dens grav, der skal hindre, at voldjorden ved beskydning opfylder graven.
 9. Voldgraven med kynette. Våd grav med ekstra fordybning på midten. Fordybningen kaldes en Cunette 
10. Kontrescarpen. Den på fjendesiden af graven beliggende voldside der vender mod forsvarerne
11. Den dækkede vej. Vej parallel med kontreskarpen. Herfra kunne gøres udfald mod en belejrende fjende.
12. Fodfolksbanket. Afsats bag brystværnet hvorfra infanteriet kunne beskyde fjenden med håndvåben. 
13. Glacis. Voldens skrånende yderterræn vendende mod fjenden. Var ofte med til at sløre anlæggets synlige profil.

  Vandstanden i kanalen blev reguleret med dæmninger (Batardeauer)

 

  Københavns befæstning. Batardeau
 Tegning af batardeau
Københavns befæstning. Batardeauer under opførelse på Vestenceinten
3 batardeauer ved voldlinie XX-XXI under opførelse 1890
   
                                           
 Batardeau i punkt IV 2009
 
            
  Københavns befæstning. Vestvolden, Avedøre afsnit

 Voldafsnittet i Avedøre 1937. Billedet ses fra nord mod syd med den krydsende Køgevej øverst. Voldens forløb og voldlinier mellem kapo-
 
nierene ses tydeligt. (København ligger bag venstre side)

                                                

                                                                                 www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                               Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies