Tilbage til Sjælland

Lynæs Fort

Lynæsfort blev bygget 1914-16 og hejste kommando den 16. maj 1916. Det er i princippet et kystbatteri.

Fortet består af af fortlegemet omgivet af en våd grav. Fortet er bygget op omkring en fortgård med en kasematbygning indeholdende depot, mandskabsrum, minestation m.v.. Skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og østsiden er fortet omgivet af høje volde med betonstøbte rekylgevær-stillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning. Indgang og strube kunne beskydes fra en kaponiere i fortets nordlige ende. Skytset var opstillet på betonbriske med hovedskudsretning fra nordvest til sydøst.

Fortet havde til opgave at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb og at hindre fjendtlige enheders indsejling i Isefjorden og Roskilde Fjord.

Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm – og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer. Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg,  opstillet i et batteri ved Gedser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri ved syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.

I 1962 strøg fortet endeligt kommando.

I dag er fortet privatejet og der er indrettet fitnesscenter i de gamle belægningsrum. Indretningen er sket med stor respekt for fortets historie og specielle miljø og omgivelser.