English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 *


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Kystbatteriernes og søforternes skyts

 Alle kystbatterier og søforter var stort set armeret ens omkring 1914.
 Dette var sket gennem omarmeringer efter 1864 hvor en del glatløbet forladeskyts blev udskiftet med riflet, omkring århundredeskiftet  hvor
 stort set alt det sidste forladeskyts blev udskiftet med bagladeskyts og i forbindelse med forsvarsforliget i 1909.
  
 35,5 cm. 30 kal. lang stålkanon M/1882 
 Det tungeste skyts på søbefæstningen var de 6 stk. 35,5 cm kanoner, der var anskaffet i årene 1879-82.
 De var oprindeligt opstillet med 2 stk på Kalkbrænderi Batteri, 2 stk. på Strickers Batteri og 2 stk på Mellemfort. Da Strickers Batteri mistede
 sin betydning, flyttedes de to kanoner herfra til Charlottenlund Batteri i 1888.
 Da Charlottenlund bestykkedes med 12 stk. 29 cm haubits i 1912, flyttedes de to 35,5 cm kanoner sammen med 2 andre af samme type fra
 Kalkbrænderibatteri til det nybyggede Dragør Fort.
 De 4 kanoner på Dragør Fort solgtes i 1936 som del af en modernisering der aldrig blev til noget.

 De to 35,5 cm. kanoner fra Mellemfort forsvandt sporløst, men de er formentlig solgt i forbindelse med nedlæggelsen af fortet i 1922.

  35,5 cm kanon monteres Kalkbrænderi batteri
       35,5 cm. kanon under montering på
                  Kalkbrænderi Batteri.
35,5 cm. kanon Dragør fort
                 35,5 cm kanon Dragør Fort

          Placering af 35,5 cm. kanonerne på
     Charlottenlund Batteri tættest på store travers.
  tegning 35 cm kanon M/1882
       Tekniske tegninger: Kanonen
tegning slæde til kanon M/1882
                          Slæden
Tegning tilbehør kanon M/1882
              Tilbehør og rekvisitter

 30,5 cm. lang stål kanon L/35 M/1886
 Der var opstillet ialt 9 stk. 30,5 stålkanoner på søfronten.
 4 stk. på Kastrup Batteri og 5 stk. på Middelgrundsfortet.

 
         30.5 cm stålhaubits på Kastrup Batteri
 

                          Kastrup Batteri
 
50,5,cm. kanon M/1882. Kammeret slibes
30,5 cm.  Kammer slibes. Middelgrundsfortet
 
  Tegning 30,5 cm. kanon M/1886
                  30,5 cm. kanonløb

 
Tegnong kystaffutage til 30,5 cm. kanon
         30,5 cm. Kystaffutage M/1886

 
Tegnong rappert til 30,5 cm. kanon M/1886
         30,5 cm kanon M/1886, rappert

 

 29 cm. haubits M/1868
 
Denne stærkt forældede riflede forladerhaubits fandtes kun på Avedøre Batteri. Her stod 8 stk.

  Avedøre Batteri, 29 cm. haubits M/1868
      29 cm. haubits M/1868 i Avedøre Batteri
Avedøre Batteri
                                                               Avedøre Batteri
 

 29 cm haubits M/1891
 4
stk. på Kongelunds Batteri, 4 stk. Lynettens højre flanke, 6 stk. på Prøvestenen, ved århundredeskiftet 14 stk. på Trekroner
 (fjernet  inden 1914)

    Lynetten, 29 cm. jernhaubits M/1891
Skydning på Lynetten med 29 cm. haubits
 

 29 cm. Haubits M/1910.
 12 stk. på Charlottenlund Batteri (efter 1912), 4 stk. på Flakfortet og 4 stk. på det kombinerede land- og kyst fort Tårbæk Fort.

  Charlottenlund batteri, 29 cm. haubits M/1910
   Skydning på Charlottenlund Batteri 1920
Flakfortet, haubits M/1910 i kastestilling
         Flakfortet 29 cm. haubits M/1910
Tårbæk Fort 1920, batteriet med 29 cm. haubits M/1910
          29 cm. batteriet på Tårbæk Fort

 24 cm. 40 kal. lang stålkanon M/1889
 24 cm. haubits var kun i brug et enkelt sted på søfronten.  Der stod 2 stk. på Trekroners søndre face til nedlæggelsen i 1932.

  Trekroner 1900, 24 cm. skyts M/1889
               24 cm skyts på trekroner
 
 
  Tegning af løbet til 24 cm. kanon M/1889
                      Kanonløbet
Tegning af kystaffutage til 24 cm. kanon M/1889
                       Kystaffutagen
Tegning af granat til 24 cm. kanon M/1889
                     24 cm. granat

 21 cm. stålkanon M/1913
 21 cm. stålkanon fandtes kun på et anlæg, Flakfortet havde 6 stk.

                         Flakfortet, batterigangen ved 21 cm. batteriet
                              Batterigangen ved 21 cm kanonerne 2011
Falkfortet, 21 cm. skyts M/1889
                    21 cm. skyts på Flakfortet

 17 cm.  30 kal. lang stålkanon L/40 M/1889
 17 cm. stålkanon fandtes flere steder. Den fandtes både i kasemat- og kystaffutage.
 Dragør Fort 4 stk., Prøvestenen 16 stk. (senere reduceret til 12 stk.), Trekroner 6 stk., Middelgrunden 12 stk., Hvidøre fik 4 stk.  overført fra
 prøvestenen.

  Dragør Fort, 17 cm. stålkanon M/1889
   17 cm. kanon i kystaffuttage på Dragør Fort
 
Prøvestenen, 17 cm. stålkanon M/1889 og 47 mm. stålkanoin
17 cm. kanon på Prøvestenen. I forgrunden en
47 mm. hurtigskydende kanon i krinolineaffutage
 
 
       

 15 cm. 30 kal. lang stålkanon M/1885
 15 cm kanoner var almindelig type og kaliber på hele befæstningen. Den fandtes i søfronten med to typer affutage, Høj kystaffutage og
 kasemat-affutage.
 På Masnedøfort 2 stk i skytskasemat i fortets venstre face, på Charlottenlund Batteri 2 stk., Kastrup Batteri 3 stk., Lynetten 4 stk med to
 på venstre flanke og to på facen og Trekroner 7 stk. i kasemat-affutage.

  Trekroner, 15 cm. stålkanon M/1885 i kasemataffutage
 Trekroner, 15 cm kanon i kasemat-affutage
Masnedø, brisk til 15 cm. kanon M/1885 i kasemataffutage

 12 cm. stålkanon 
 var ikke så udbredt kaliber som 15 cm. Kun Masnedø havde 4 stk.

 120 mm. hurtigskydende stålkanon M/1893

 Middelgrunden 6 stk.  

      
 

  
 

 120 mm. stålhaubits L/15 M/1914 (Lomholdt)
 
Mosede Batteri 6 stk. 120 mm. stål-haubits L/15 M/1914, Masnedø Fort og Tårbæk Fort hver 2 stk i tårnaffutage (pansertårn).

       120 cm. stålhaubits M/1914 (Lomholdt) i tårnaffutage
120 mm. haubits M/1893  i tårnaffutage
120 mm. stålhaubits M/1914
               120 mm. haubits
Mosede Fort, 120 mm. stålhaubits M/1914 (Lomholdt)
      120 mm. haubits m/1914 Mosede Batteri

120 mm. hurtigskydende stålkanon L/45 (Lomholdt)
Flakfortet 4 stk., Dragør Fort 4 stk. kanoner, Charlottenlund 4 stk. i pivoraffutage efter 1912, Lynæs Fort 2 stk.
  

           120 mm. stålkanon (Lomholdt) i luftmålsaffutageFoto: Per Finsted
 120 mm Lomholdt i luftmålsaffutage
Lomholdt stålkanon M/1914 i kystaffutage
           120 mm. "Lomholdt-kanon"
             Konstruktøren til venstre.
 
120 mm. stålkanon m/1914 i modificeret luftmålsaffutage
120 mm. kanon i affutage modificeret til luftmål.

 75 mm. hurtigskydende stålkanon L/30  
 Kanonen var ret udbredt, både på sø- og landbefæstningen. Nogle blev efter 1912 modificeret med nye luftmålsaffutager (ballonkanoner)
 Charlottenlund Fort 2 stk, Kastrup Fort 2 stk. (efter 1914), Kongelunds Batteri 4 stk., Lynetten 2 stk., Prøvestenen 1 stk.,
 Trekroner 2 stk efter 1914 (ballonkanon), Middelgrunden 6 stk. efter 1914 yderligere 3 stk. i pivotaffutage og 2 stk. ballonkanon,
 Flakfortet 4 stk.  heraf 2 stk. i pivotaffutage, Mosede Batteri 4 stk., heraf de to vestligste ballonkanoner, Lynæs Fort 4 stk.

  75 mm. stålkanon M/1914 i kystaffutage
  75 mm. kanon i kystaffutage
75 mm. stålkanon M/1914, bundstykke 75 mm. kanon M/1914 i luftmålsaffutage
  75 mm. kanon i luftmålsaffutage
                (Mosede Batteri)

 47 mm. hurtigskydende stålkanon L/44 M/1886
 var også ret udbredt, både som alm. kanon og som ballonkanon.
 Charlottenlund Batteri 2 stk (fjernet 1912)., Dragør Fort 1 stk. som ballonkanon, Kastrup Batteri 2 stk., (muligt ballonkanoner)
 Kongelunds Batteri 2 stk., Lynetten 3 stk. med en på venstre travers 0g to på østre flanke udfor den store travers, Prøvestenen 8 stk.,
 heraf 3 ballonkanoner, Trekroner 8 stk., efter 1914 ændret til 2 stk. ballonkanon, Middelgrunden 7 stk., efter 1914 ændret til 1 stk.
 ballonkanon, Flakfort 2 stk. ballonkanon.

  47 mm. stålkanon M/1886 i krinolineaffutage
  75 mm. kanon M/1886 i krinolineaffutage
47 mm. stålkanon M/1886 bundstykke
 
47 mm stålkanion M/1886 som ballonkanon (luftmålsaffutage M/1915)
          47 m. kanon M/1886
      i luftmålsaffutage M/1915

 37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871
 Dette kraftige våben var ikke så udbredt, men anvendtes både på på land- og søfronten. Den fandtes både i kaponiereaffutage og
 feltaffutage. Den indgik normalt i nærforsvaret.
 Charlottenlund Batteri efter 1912 2 stk., Mosede Batteri 2 stk.

  37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871 (feltaffutage) 37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871 37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871 (kaponiereaffutage)

 37 mm patronkanon

    37 mm patronkanon M/1886  

 Mitrailleuse (8 mm.)
 var et flerskudsvåben drevet manuelt med håndsving. Den fandtes med 2 eller 10 løb både på land- og søbefæstningen.
 Våbnet indgik i nærforsvaret.
 Trekroner 2 stk., Middelgrunden 8 stk dobbeltløbet (ændret efter 1914 til 4 stk i feltlavet), Kastrup Batteri ukendt antal.

  2-løbet Gardner mitrallieuse
                       To-løbet i feltlavet
  10-løbet mitrallieuse
                         Ti-løbet i feltlavet

 8 mm. Madsen rekylgevær M/1903
 Madsen rekylgeværet var den moderne afløser for mittrailleusen. Det var et egentligt maskingevær hvor genladningen foregik ved  gas-
 trykket
 fra det foregåenbde skud. Rekylgeværet indgik i nærforsvaret i både land-og søbefæstningen. Våbnet fandtes også i  luftmåls- og tårn-
 affutage.
 Charlottenlund Batteri efter 1912 10 stk, Dargør Fort ukendt antal, Trekroner efter 1914 12 stk., Flakfortet 2 stk, Mosede Batteri 14  stk.,
 Masnedø Fort 22 stk. Lynæs Fort ukendt antal.

  Madsen rekylgevær M/1903
                  Madsen rekylgevær M/1903/21
  Madsen rekylgevær i luftmålsaffutage
          Rekylgevær i luftmålsaffutage


 
                                                                         www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                       Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies