Søfronten

Søfronten var ikke til samme debat som landbefæstningen.

Traditionelt havde marinen gennem mange år gjort landet ære. De gamle søhelte levede endnu og marinen havde ikke gjort sig umulig i 1864.
Endvidere fandtes der en udpræget tro på at marinen kunne stoppe en angriber i vandkanten, ligesom den i samarbejde med kyst og søforter kunne hindre et bombardement af København fra søsiden.

Da kyst- og søforter var en nødvendighed for at understøtte marinen, gik det noget nemmere at få opført sømilitære anlæg, ikke mindst da de gamle søforter og kystbatterier enten var forældede eller lå for tæt på byen.

I 1916 bestod søforsvaret af 3 linier, hvoraf den inderste bestod af gamle umoderne batterier og forter, Mellemste linie var bygget i provisorietiden og den yderste linie blev bygget efter forsvarsforliget i 1909.

Flakfortet, store faldereb