Tilbage til Søfrontens 1. linie i befæstningen

Prøvestenen

Søfortet Prøvestenen

Prøvesten struben 1922

Prøvestenen, struben 1922

Søfortet Prøvestenen kan som militært anlæg føre sin historie tilbage til 1713, hvor en pram af samme navn blev sænket for som armeret kunstig ø for at give nødlæ for flåden. Anlægget der eksisterer i dag, er opført i 1859-63. Fortet er opført på en kunstig ø af stenblokke. artilleripjecerne var placeret i et åbent anlæg opdelt ved hjælp af fem betonstøbte traverser med ammunitionsdepoter og mandskabsrum.
Anlægget havde kikkertstationer og projektører. Der var et mindre havneanlæg i forbindelse med anlægget.
I 1916 etableredes KFUM soldaterhjem på øen ved hjælp af gave fra Ringkøbing Amt.

Fortet er en del af søbefæstningens inderste linje og skulle sammen med Strickers Batteri, Mellemfort, Lynetten og Trekroner holde fjendtlige skibe på afstand af København og specielt hindre ham i at trænge ind i Kongedybet – området mellem Saltholm og Sjælland og dermed indsejlingen til Københavns havn.

 

Prøvesten 17 cm. kanon

17 cm. M/1889


Fortet er blevet omarmeret flere gange. Omkring første verdenskrig bestod armeringen af seksten 17 cm stålkanoner, seks 29 cm jernkanoner og otte 47 mm kanoner, heraf tre til luftforsvar. Derudover rådede man over en 75 mm kanon og to rekylgeværer til luftforsvar samt to 90 cm projektører. Dette blev senere reduceret til tolv 17 cm, en 75 mm og tre 47 mm kanoner.

Fortet blev nedlagt i 1922.

 

Prøvestenen er indlemmet i benzinøen og der er ikke offentlig adgang.
Den oprindelige havn er tilkastet og der er ført en del rør over fortlegemet.Det indvendige har ike været brugt i mange år og bærer præg af både forfald og rustik originalitet.