Tilbage til Søfronten

Søfrontens 1. linie

København blev omgivet af en søbefæstning opdelt i 3 linier. Den indre linie  var ca. 5200 meter lang. Herunder var afstanden:
fra Kalkbrænderi Batteri til Trekroner ca. 1400 meter
– fra Trekroner til Lynetten ca. 900 meter
– fra Lynetten til Mellemfort ca. 1300 meter
– fra Mellemfort til Prøvestenen ca. 1000 meter
– fra Prøvestenen til Strickers Batteri ca. 1000 meter

Linien bestod af tre gamle søforter og tre sø- og kystbatterier:

Søfortet Trekroner
Søfortet Mellemfort
Søfortet Prøvestenen
Søbatteriet Lynetten
Kystbatteriet Strickers Batteri (der blev ombygget)
Kystbatteriet Kalkbrænderibatteri.

 

 

.