Tilbage til Søfrontens 1. linie

Lynetten

Kystbatteriet Lynetten

Batteriet blev bygget helt tilbage i 1767-1780, men blev først armeret i 1848.
Det er et åbent jordværk med en 50 meter lang face samt en østlig flanke på 120 meter og en vestlig på ca. 25 meter.
Batteriet er anlagt på en ældre jordopfyldning bar træbolværker, på nord og nordøstsiden beskyttet af et stenglacis og en betonbeklædning.
Mellem selve Lynetten og Revshalen findes en lille havn med betonkajer og en vanddybde der tillod sejlads i havnen med motortorpedobåde.

 

Batteriet var i 1864 bemandet med 165 mand.
Brystværnet er ca. 5 meter tykt, indvendigt beklædt med en 1 meter tyk betonmur.
På selve facen findes 4 traverser med enten ammunitionsmagasiner eller belægningsrum indbygget. Disse er dækket af 3-4 meter jord
og 3-4 meter beton.
Højre flanke afsluttes i en 16 meter høj travers og et ammunitionsmagasin med et rum. Dette er dækket af ca. 2 meter beton og 20 meter jord.

Batteriet var i 1911 bestykket med:
4 stk. 29 cm. lang haubits M/1891 på højre flanke

Lynetten 29 cm. haubits M/1891

4 stk. 15 cm. lang stål kanon L/30 opstillet med to på venstre flanke og to på facen 2 stk. 75 mm. Hurtigskydende stålkanon L/30
3 stk. 47 mm. Hurtigskydende stålkanon L/44 opstillet med en på venstre travers og to på østre flanke udenfor den store travers
2 stk. 8 mm. To-løbede mitrailleuser
1 90 cm. projektør
1 60 cm. projektør
4 kikkertstationer
Bemanding ca. 180 mand

 

Billeder fra Lynetten 2013