Tilbage til Søfrontens 2. linie i befæstningen

Fløjbatterierne Avedøre og Hvidøre

Fløjbatterierne Avedøre og Hvidøre var sekundære batterier, hvilket bekræftes af deres ældre bevæbning.

Batterierne var opførte på Landbefæstningens to fløje.. Hvidøre Batteri på den østlige fløj og Avedøre Batteri på den Vestlige.

Der findes nogle få billeder fra Avedøre, men desværre ingen fra Hvidøre.

Avedøre batteri havde 4 stk 29 cm. forlade-haubits

Fløjbatterierne Avedøre og Hvidøre haubits Avedøre

Avedøre Batteri, 29 cm. forladehaubits