Tilbage til Søfronten

Søfrontens 2. linie

København var omgivet af en søbefæstning opdelt i 3 linier. Den mellemste linie blev bygget i årene 1886 – 1894.
Den bestod af:

Charlottenlund Batteri (Senere benævnt fort)
Middelgrundsfortet
Kastrup Batteri. (
Senere benævnt fort)
Fløjbatterierne Avedøre og Hvidøre