Tilbage til Søfrontens 2. linie

MIddelgrundsfortet

Som med den øvrige forstærkning af søbefæstningen havde der i forbindelse med forsvarsordningen i 1867 været tale om at bygge et fort på Middelgrunden, hvilken dog blev opgivet på dette tidspunkt. Det blev dog bygget i årene 1890 – 1894 på den nordlige del af Middelgrunden. Opgaven var at hindre bom- bardement af København, at beskytte Københavns nordlige minespærring i Tragten og Hollænderdybet samt at hindre fjendtlige enheder i at trænge ind i stræder.

Fundamentet er bygget af tømmersænkekasser og betonsænkekasser der er sikret af et kampestensglacis.  En dækmole omkranser selve øen med den våde grav og forthavnen. Ud mod forthavnen ligger fredskasernen, der i to etager indeholder belægningsstuer, kabys, officersboliger og messer. I den nederste etages forlængelse ligger fortets kasematter, der blandt andet indeholder ammunitions- magasiner, krigskaserne, hospital, kraftværk, søminestation og kontorer. Krigskasernen, der ligger i centrum af kasematterne, er beskyttet i vandret retning af 30 meter jord og i lodret retning af 13 meter jord.

Skytset var opstillet i batterier på åbne betonfundamenter, der var anbragt i cirkelform omkring en centertravers. Alle batterierne var forbundet med en delvis overdækket ammunitionsgang, der stod i forbindelse med de underliggende ammunitionsmagasiner ved ammunitionselevatorer. Fortets ildledercentral var opstillet omkring center- traversen, hvorpå der også var opsat et fyrtårn.

Fortet blev i 1895 armeret med 5 stk. 30.5 cm. stålhaubits, 12 stk. 17.0 cm. stålhaubits, 6 stk. 120 mm hurtigskydende stålkanoner, 7 stk. 47 mm hurtigskydende stål- kanoner, 8 stk. 8 mm dobbeltløbet mitrailleuse i feltlavet.
Under Første Verdenskrig blev fortet yderligere armeret med: 3 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner, 1 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage samt 1 stk. 47 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage

Under Første Verdenskrig, var fortet bemandet med 733 mand.