Tilbage til Søfrontens 3. linie i befæstningen

Mosede batteri

Mosede batteri indgik som kystbatteri i Tune-stillingen.
Det
påbegyndtes i 1913 og var projekteret sammen med Masnedsøfortet.  Anlægget blev forsinket, til dels fordi kanonstillingerne skulle forstærkes, således at loftet i strubekasernen kunne holde til påvirkningerne ved en eventuel skydning fra idet kanonerne der er placeret på toppen af kasernen. Først i 1916 stod fortet færdigt.

Haubitserne stod indtil nedlæggelsen af Tunestillingen ikke på kasematbygningen, men i et Søndre og et Nordre Haubitsbatteri henholdsvis 300 og 1000 meter nord og nordøst for bygningen.

I forbindelse med fortet var anlagt nogle flankestillinger, Strand- og Klinteflankerne. Disse er i dag delvis synlige. Selve haubitsbatteriet har været delvis tilkastet, men under en renovering i 2012 er en større del af briskerne til 120 mm. haubitserne og traverserne blevet frilagt.

Anlægget er oprindeligt navngivet Mosede batteri, men er i folkemunde endt med at hedde Mosede Fort. Der er intet kildemateriale der indikerer at det skulle være officielt omdøbt. Det har også batteriets egenskaber, idet der kun er en hovedskudretning. Et fort rette hovedarmeringen 360 grader.
Dette fænomen gør sig gældende med flere af befæstningens andre kystbatterier der er blevet til forter.