Trekroner

Det nuværende Trekroner er 2. generation. Det oprindelige, bygget fra 1713, lå 200 meter nordligere og var dannet af nogle udtjente sænkede orlogsskibe. Heraf tre linie- skibe hvoraf det ene, Trekroner, gav navn til fortet. Fortet fungerede frem til 1731. I 1786 påbegyndes det  nye Trekroner vi kender i dag af Chr. VII.

Trekroner struben 1920

Trekroner, struben 1920

1801

Fortet rammes ind af pæle og en stærk rammekonstruktion der blev fyldt op af jord og mudder fra København efter en uddybning af  havnen.
Allerede 1801, før fortet var færdigbygget, deltog det mod Englænderne i slaget på Rheden. Fortet blev hastigt udrustet med 66 kanoner  og 660 mand, og sammen med flådens skibe og nogle hastigt udrustede flådebatterier holdt man fjenden, med admiralerne Parker og  Nelson i spidsen, væk fra København.  Dette var dog ikke nok til at undgå et nederlag.

1807

Igen i 1807 var Trekroner aktivt under bombardementet af København, dog med det nedslående resultat at store dele af København nedbrændte og vi mistede vores flåde. Denne lejlighed var iøvrigt verdenshistoriens første terrorbombar-dement af en civilbefolkning og første gang brandraketter blev anvendt (De Concrewske raketter, opkaldt efter opfinderen Sir William Concrewe).
Efter statsbankerotten var der ikke midler til forsvaret, og først i 1818 finder Chr. VII midler til en færdigbygning af Trekroner der står færdig i 1828. Bolværkerne var nu forstærker med en 3 meter tyk sandstensmur beklædt med granit. I Struben (indsejlingen til fortet) blev der opført brystning med skytsåbninger.
I 1838-39 opførtes de to fredstidskasernebygninger. Under de Slesvigske krige var fortet bemandet med 390 mand.

Trekroner udvides

I perioden 1865-1869 udvides fortet med kasematbygningen, batterier med magasiner indbygget i traverserne samt en søminestation. Alt bygget i tidens nye materiale – beton.

Trekroner grundplan

Skitse trekroner

I 1868 bygges fyrtårnet der består af et stålskelet med pånittede stålplader. Fyret er stadig aktivt.Fortet er anlagt i tre etager. Nederste etage med underbringelse af mandskabet og magasiner i de to fløje, midterst skytsetagen med magasiner og øverst fortdækket med åbne batterier adskilt af traverser. I traverserne var indbygget magasiner til ammunition. På fortets  facer og flanker var opført åbne batterier ligeledes adskilt ad traverser med indbyggede ammunitionsmagasiner. Fortet var særdeles stærkt armeret.

Trekroner er i ganske god stand. Men når man kommer ud i de yderste hjørner af kasematterne, kan man godt se tidens tand. Det er nu med til at give en helt speciel stemning.