Tilbage til Tunestillingen

Afviklingen

Tunestillingen blev gemt – men ingenlunde glemt

Mange af stillingens forskellige elementer blev sløjfet eller lagt på depot. Men den hurtige afvikling af sikringsstyrken bestød, at der ikke var mandskab til oprydning, hvorfor meget brugbart materiel blev overdraget til lodsejerne.
Dermed ophørte Tunestillingen reelt med at eksistere som forsvarsanlæg allerede i 1919.

Sjovt nok optrådte Tunestillingen i de tyske angrebsplaner fra 1940, hvor man forudsatte at det danske forsvar vil falde tilbage fra Sjælland til Tunestillingen og derfra videre tilbage til Vestvolden. Begge anlæg omtales i de tyske planer som ældre anlæg, men regnes stadig som en forsvarsmæssige faktorer.

Under krigen udarbejdedes der planer i Sverige for indsats af Den Danske Brigade i tilfælde af at de tyske tropper, som proklameret af den tyske kommandant, ikke ville overgive sig. I disse planer indgik en landsætning i Køge Bugt, nøjagtig som de danske forsvarsplaner havde forudsat i næsten 100 år. Tunestillingen indgik nu i de svensk/danske planer, idet man måtte forudsætte at tyskerne ville bruge både Tunestillingen og Vestvolden som forsvars- og hindrelinier.

Herefter har Tunestillingen ikke haft nogen kendt militær betydning. Dele af Vestvolden har derimod spillet en militær rolle som depot- og mobiliseringsområde til langt op i 1990´erne.