Tilbage til Tunestillingen

Gallerier

Hulerne blev gradvist afløst af såkaldte gallerier, formentlig fordi det store hul til projektøren udgjorde for stor en risiko for hulen. Galleriet gav også mulighed for større bemanding og ildkraft. De havde ligesom hulerne flankerende opgaver, men kunne også have frontale opgaver og dermed dække en udsat fremskudt stilling. F.eks. Justitsrådsgalleri I, II og III

Dobbeltgallerier
Veddelev Havn Galleri
Skelgalleri
Justitsråd I, II og III
Landevej vest og øst gallerier foran Vardegård (afsnitskommando) køgevej
Kridthus Vest Galleri
Landevej øst galleri

Dobbeltgallerier knækket med 2 skudretninger
Karlslundevej Galleri
Kildegalleri I og II
Ydinggård dobbeltgalleriYdinggård dobbeltgalleri er som det eneste delt i 2 med 25 meters afstand.
Forbundet med jordværk i samme højde som jorddækket.

Almindelige gallerier fra nord til syd
Bløden Galleri
Veddelevgård Galleri
Veddelevhavn Galleri
Yddinggård dobbeltgalleri
Højagergård Galleri
Kildemose Galleri
Roskildevej Galleri
Digesgård Galleri
Snoldelevvej Galleri
Karlslundevej Galleri
Sortemose Galleri
Skelgalleri
Karlstrup Galleri
Justitsrådgalleri I
Justitsrådgalleri III
Justitsrådgalleri II
Landevej Vest Galleri
Landevej Øst Galleri
Kridthus Vest Galleri
Kridthus Syd Galleri
Firhøj Galleri
Kildegalleri II
Kildegalleri I