Tilbage til Tunestillingen

Resterne af Tunestillingen

Resterne af Tunestillingen er, anlæggets størrelse taget i betragtning ikke, ikke prangende.

Resterne af Tunestillingen, arbejder i Tunestillingen
Da den overvejende del var opført på privat jord og lodsejerne var godt trætte af soldaternes tilstedeværelse, var der ikke mange der efterfølgende tænkte i historiske baner. Langt det meste blev derfor sprængt, sønderdelt og pløjet ned.

 

Resterne af Tunestillngen 2009 til 2013