Tilbage til Tunestillingen

Resterne

Der er, anlæggets størrelse taget i betragtning ikke maget tilbage af Tunestillingen.

Da den overvejende del var opført på privat jord og lodsejerne var godt trætte af soldaternes tilstedeværelse, var der ikke mange der efterfølgende tænkte i historiske baner. Langt det meste blev derfor sprængt, sønderdelt og pløjet ned.