Tilbage til Tunestillingen

Andre anlæg

Strandflanker
Strandflanker må ikke forveksles med skyttegravsflanker. Strandflankerne skulle bestryge pigtrådsspærringerne i strandkanten nedenfor Mosede  batteri og det i forbindelse hermed opstillede skyts. 

Rekylgeværstillinger
I erkendelse af de gode rekognoseringsmuligheder der er fra fly, opgiver man igen de faste stillinger i form af huler og gallerier. I stedet  projekteres maskingevær-stillinger, hvor de støbte rum kun er til ly for mandskabet, der når  angrebet sættes ind, besætter skjulte småstillinger i terrænet.  Der når aldrig at blive bygget nogen idet freden indtraf inden. Det viser dog, at udviklingen af kampen gik langt hurtigere end byggeri og  anlæg kunne følge med til.

Skanser og værker, formentlig blot jordvolde spærret med pigtråd
Risø skanse
Kildemose skanse
Vindinge dobbeltskanse
Karlslundeværk (bakke 32)
Korporalsværket
Kridthusværket (med Kridthus Vest galleri)
Svanedamsværket
Klintegårdsværket

Beredskabsrum
Der projekteres 960 beredskabsrum, hvilket nedbringes til 640. I 1919 er der reelt bygget 160. Beredskabsrummene nummereres i starten, men får senere navne.
Eksempel: Dækningsrum 39 og 40 bliver til Firhøje Vestrum og Firhøje Østrum

Dækningsgrave
Veddelev Mølle Dækningsgrav
Højskole Dækningsgrav
Rolighed Dækningsgrav (ikke forveksles med Rolighed beredskabsrum)
Roskildevej Dækningsgrav