↑ Tilbage til Artilleriet

Dansk artilleri

Efter 1864 hvor det med al ønskelig tydelighed viste sig hvor vigtigt tidssvarende artilleri var, blev der under opførerlsesn af befæstningen købt stort ind.
Primært artilleri fra Krupp, men også fra svenske Finspong og enkelte pjecer til artilleritoget fra franske Canet.

12cm L30 fæstningskanon

Det middeltunge tungere danske landartilleri var primært baseret på 12 og 15 cm. skyts.
Da forsvaret jo baserede sig på befæstningen, var det meste artilleri enten positionsskyts eller monteret i de karakteristiske høje voldaffutager.

Det lettere artilleri på befæstningen var 120 mm., 75 mm. 53 mm. og 47 mm. Også dette skyts var primært monteret i fæstningsaffutager.

Dette skyts supleredes med 8 mm 2- eller tiløbet maskinskyts, de såkaldte mitrallieuser, maskingeværets hånddrevne forgænger. Disse indkøbtes hos Gatling i Amerika. De fandtes i faste affutager i forter og kaponierer, men også i feltaffutager.

Feltartilleriet var primært baseret på 9 cm. feltkanoner.

 

 

15 cm. stålhaubits M/1917

 

 

Mellem 1914 og 1918 skete der en en begrænset modernisering, og 17 og 19 cm. feltskyts blev indkøbt.  Disse blev anvendt i Tune- stillingen.

Mitrallieuserne blev efterhånden afløst af rigtige maskingeværer (rekylgeværer) både i de faste anlæg og i felten. Disse var primært
af det danske system Madsen.