↑ Tilbage til Udviklingen

Kaserner

I forsvarforliget 1909 satsede man mere på en mobil hær baseret på infanterienheder og der opstod behov for øvelsespladser. Da byen  ikke længere kunne rumme hverken soldater eller øvelsespladser afsatte midler til både opførelse af lejre (kaserrner) og øvelsespladser  udenfor byen. “…at de i København garnisonerede Infanteriafdelinger skulle flyttes til Øvelsesområder uden for Byen”

Dette førte til bygning af bl.a. Avedørelejren, Høveltelejren, Sandholmlejren og Værløselejren samt udenfor byen Holbæk, Ringsted og Slagelse.
Endvidere var der skaffet indkvartering i mindre private kasernebyggerier.

<<Københavnske kaserner>>

 

<<Kaserner og lejre udenfor befæstningen>>