Tilbage til Vestfronten

Batterier

For at give lidt dybde  i forsvaret og forhindre fjendtligt artilleri i at komme for tæt på volden, var der med mellemrum anlagt både permanente batterier samt en del armeringsbatterier. Et batteri består af artilleristisk af 2-12 kanoner, på Vestvolden var normalen 4 eller 8. 

De permanente batterier havde oprindelige fået numre, men det afløstes hurtigt at navne der typisk relaterede sig til de gårde på hvis jorde de var bygget. Nogle af armeringsbatterierne fik også navne.  I forbindelse med de faste batterier var anlagt et underjordisk magasin.

 

Kanonerne i de faste batterier opbevaredes i fredstid i kanonmagasiner i nærheden af batteriet. Skytset kunne så rulles op på plads ad ramperne fra voldgaden til standpladserne.
Poppel Batteri ved punkt IV manglede som det eneste et kanonmagasin.  Årsagen til dette kendes ikke, ligesom det ikke vides hvor skytset har været opbevaret.

De permanente batterier:

Paradisbatteri (i Voldlinie II-III)

Poppelbatteri (i Voldlinie IV-V)

Brøndbyvesterbatteri (dobbeltbatteri) (i Voldlinie VII-VIII)

Vibebatteri (i Voldlinie IX-X)

Vestbanebatteri (i Voldlinie X-XI)

Hvissingebatteri (dobbeltbatteri) (i Voldlinie XII-XIII)

Tinderhøjbatteri (dobbeltbatteri) (i Voldlinie XV-XVI)

Harrestrupbatteri (i Voldlinie XIX-XX)

Nordvestbanebatteri (i Voldlinie XX-XXI)


Avedøreafsnittets artilleriopbygning

Navn
Placering
 Antal skyts
SimonsBatteri    Langhøj 4
Hjørnebatteri Afsnit 0-I (sydligst) 2
2
Køge Landevej Batteri Voldlinie I-II 4
Engstrup Batteri Voldlinie I-II 4
Batteri A1 Punkt 2 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt 2 1
Paradisbatteri Voldlinie II-III 4
Batteri A2 Punkt III 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt III 1
Batteri A3 Punkt IV 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt IV 1
Poppelbatteri Voldlinie IV-V 4
Batteri A4 Punkt V 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt V 1
Stavnsbjergbatteri Voldlinie V-VI 4
Batteri A5 Punkt VI 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt V 1

Hjælpeflankeringskanonerne og armeringsbatterierne (A) var alle 9 cm. skyts medens de øvrige batterier havde 12 cm. skyts.
Batterierne nord for Avedøreafsnittet havde primært 15 cm. skyts.

Hvor de permanente batterier havde betonstøbte briske og store underjordiske magasiner, var armeringsbatterierne jordværker lige bag voldkronen og kun med nogle mindre betonstøbte magasiner bag batteriet. De er i dag næsten væk.