Kaponiererne på Vestvolden

Kaponiererne på Vestvolden er flankeringsstillinger. Det vil sige bunkere hvorfra man kan beskyde en fremrykkende fjende fra siden, flankerende.

Kaponierernes indbyrdes forhold

For hver 600 meter lå der i voldgraven en kaponiere. Dette var en flankeringsstilling der skulle beskyde en fremrykkende  fjende hvor han var svagest, når han forsøgte at forcere voldgraven. De fleste kaponierer var enkeltkaponiere der var enten højre- eller vestrevendte og de havde kun en skudretning. Hver kaponiere skød ind i bagsiden af den næste kaponiere. De var konstrueret med en tyk jordkappe så de kunne tåle denne beskydning .

Hvor forholdende forhindrede det (bro, f.eks. ved broer, var der her lavet dobbeltkaponierer. Dette var enkeltkapnierer der spejlet over midten og med dobbelt mandskab kunne skyde begge veje.
I kaponieren stor den 75 mm. kanon og 2 rekylgeværer eller mitrallieuser.

 

Kaponiererne på Vestvolden, original grundtegning

Grundplan enkeltkaponiere

 

 

Vestvoldens kaponierer (enkelt) bestod hovedsageligt af 7 rum og var 67 m2 stor. Dobbelt kaponiererne bestod tilsvarende af 14 rum, da det var to spejlede enkeltkaponierer.

 

 

 

 

Billeder fra kaponiererne på Vestvolden

Geværkaponierer

Der blev op mod 1914 opført nogle mindre flankeringsbunkere beregnet til 2 rekylgeværer og en projektør. Det var de såkaldte geværkaponierer. Man indså, at der i området bag den store kaponiere ved batardeauet  var en blind vinkel ved den såkaldte orillongrav. Endvidere opførtes en dobbelt geværkaponiere ved punkt 0. Det er voldens eneste dobbelte geværkaponiere. Den skulle løse skudopgaver både langs voldgraven mod Gl. Køge Landevej og mod Køge bugt. Der var trukket telefonkabel mellem geværkaponieren og den store kaponiere den skulle flanke.

Prøveskydning fra kaponiere II

Ved en prøveskydning i 1902 fra kaponiere II i Avedøre afsnittet, vistes effektiviteten. Ved skydning med alle våben fra kaponieren samt hjælpeflankeringskanonen blev 95% af de 600 opsatte mål truffet indenfor 3 minutter.