Tømmerupstillingen

Sydfronten blev indledt med at udbygge Tømmerupstillingen tværs over Amager.
Denne var 7 km. lang og var indtil bygningen af Sydamagerstillingen i  1916 hovedkamplinien. Blev stillingen løbet over ende eller ødelagt, skulle Christianshavns Vold være sikkerhedslinie.
Stillingen var 7 km. lang fra Petersdal over Maglebylille til Kirstinehøj, Tømmerup, Skjelgaarde over Signal-mærket og til kysten ud fro Koklapperne.
Stillingen var inddelt i både en nærkamplinie og en fjernkamplinie.

Nærkamplinien bestod af 6 batterier.

Batteri

antal

Pjecer

Antal Håndvåben
Petersdal Batteri

2

75 mm. stålkanon

4

Rekylgevær
Maglebylille Batteri

2

75 mm. stålkanon

4

Rekylgevær
Brodershøj Batteri

2

75 mm. stålkanon

4

Rekylgevær
Skjelgaarde Batteri

2

75 mm. stålkanon

4

Rekylgevær
Signalbatteri

2

75 mm. stålkanon

4

Rekylgevær
Koklappe Batteri

4

9 cm stålkanon, feltaffutage
Fjernkamplinien bestod af 4 batterier:

Batteri

Antal

Pjecer

Vestergaards Batteri

4

9 cm. staalkanoner i feltaffutage
Løjtegaards Batteri I

4

15 cm jernkanoner
Løjtegaards Batteri II

4

Taarnby Batteri

4

9 cm. staalkanoner i feltaffutage

Ud ovennævnte bestod stillingen af et stort antal skyttegrave og feltbefæstede stillinger omgivet af pigtrådsbælter.

Efter etableringen af Sydamagerstillingen som ny hovedkamplinie i 1916 mistede Tømmerupstillingen sin primære betydning og den blev  nu sikkerhedslinje for Sydamagerstillingen.

Tømmerupstillingen blev sammen med Sydamagerstillingen sløjfet i 1919.