Befæstningen i tal

Befæstningen i tal giver et overblik over de beløn og mængder der blev brugt på landbefæstningen i årene 1886 til 1894, d.v.s. provisorieårene. Tallene er som opgivet af Krigsminister Bahnson.
Tallerne i nutids kroner er udviklingen fra 1900 til 2019. Der er ikke korrigeret for købekraft m.m. Omregningsfaktor: 1 kr. i 1890 svarer i 2019 til 71,00 kr
Posten anlægsudgifter indgår i de enkelte anlæg

Anlæg                                                                               1894                              2019
Oversvømmelsen, broer og veje                1.450.000               102.950.000
Christiansholmslinien                                          920.000                  65.320.000
Batterierne på Nordfronten                            460.000                   32.660.000
Vestenceintes og Husumenceinten         6.150.000                436.650.000
Fortun fort                                                                  550.000                   39.050.000
Garderhøj Fort                                                     1.100.000                   78.100.000    (selvbeskatningen
Lyngby Fort                                                            1.070.000                    83.070.000   (heraf selvbeskatningen 200.000)
Bagsværd Fort                                                         675.000                    47.925.000
Gladsaxe Fort                                                           675.000                    47.925.000
Avedøre og Hvidøre batterier                        140.000                      9.940.000

Anlægsudgifter
Køb af grunde og leje                                       2 .255.000                 160.105.000
Panserkonstruktioner, skyts                       2.325.000                 165.075.000
Jordarbejder                                                         3.280.000                  232.880.000
Murerarbejde, beton, stenslag                  3.475.000                   246.725.000
Veje, jernbaner, broer, dæmninger             920.000                      65.320.000
Fredsmagasiner, boliger tilsynet                 160.000                       11.360.000
Diverse                                                                       325.000                       23.075.000
Civil personale                                                        410.000                       29.110.000
Anden drift, kørsel, leje                                        90.000                           6.390.000

Mængder

Udgravningsarbejder                                    504.000 kubikfavne         33.650.000 m3
Stenslag                                                                       7.500 kubikfavne                   50.082 m3
Beton                                                                  2.540.000 Kubikfod                       78.486 m3