Sjælland, andre

Der blev bygget et fort ved Lynæs vor at beskytte indsejlingen til Isefjorden, Lynæs Fort. Der var i brug til efter den kolde krig.

Endvidere blev der planlagt en del anlæg i Smålandsfarvandet, blandt andet en flådehavn og en stilling på Vejrø.
Af disse blev kun Grønsundstillingen opført. Den bestod af Masnedøfort, Borgsted Batteri og Hårbølle Batteri.

<<Grønsundstillingen>>

<<Lynæs Fort>>