Masnedøfortet

Masnedøfortet blev opført i årene 1912 – 15.

Det var bestykket med 2 stk. 15 cm stålkanoner M/1888, 4 stk. 120 mm hurtigskydende stålkanoner M/1912, 2 stk. 120 mm hurtigskydende stålhaubitser M/1914, 11 stk. 8 mm rekylgeværer M/1903, 1 stk. 150 cm og 1 stk. 90 cm projektører i elevatorer med hånddrevet hejseværk samt en 30 cm. gravprojektør.
Bemanding 167 mand samt 25 mand på pejlestationer udenfor fortet.

Masnedøfortet havde følgende opgaver:
– at beskytte forbindelsen mellem Sjælland og Falster
– at hindre fjendtlige styrker overgang over Storstrømmen
– at hindre fjendtlig indtrængen i Storstrømmen fra Grønsund
– at støtte egne styrker i kamp
– at beskytte jernbaneknudepunktet Vordingborg/Masnedsund

Fortområdet

Fortet indvendigt