Det danske artilleri

Det danske artilleri havde i 1864 vist sig både forældet og ineffektivt.

Der  blev der under opførerlsen af Københavns Befæstning befæstningen købt stort ind. Primært artilleri fra tyske Krupp, men også fra svenske Finspong og enkelte pjecer til artilleritoget fra franske Canet.

Københavns Befæstning, artilleriet, 12cm L30 fæstningskanon

12cm fæstningskanon

Det middeltunge tungere danske landartilleri var primært baseret på 12 og 15 cm. skyts.
Da forsvaret jo baserede sig på befæstningen, var det meste artilleri enten positionsskyts eller monteret i de karakteristiske høje voldaffutager.

Det lettere artilleri på befæstningen var 120 mm., 75 mm. 53 mm. og 47 mm. Også dette skyts var primært monteret i fæstningsaffutager.

Det danske artilleri suppleredes med 8 mm 2- eller tiløbet maskinskyts, de såkaldte mitrallieuser, maskingeværets hånddrevne forgænger. Disse indkøbtes hos Gatling i Amerika. De fandtes i faste affutager i forter og kaponierer, men også i feltaffutager.

Feltartilleriet var primært baseret på 9 cm. feltkanoner.

Mellem 1914 og 1918 skete der en en begrænset modernisering, og 17 og 19 cm. feltskyts blev indkøbt.  Disse blev anvendt i Tune- stillingen.

Mitrallieuserne blev efterhånden afløst af rigtige maskingeværer (rekylgeværer) både i de faste anlæg og i felten. Disse var primært af det danske system Madsen.

Københavns Befæstnings artilleri, 9 cm kanon i feltaffutage

9 cm kanon i feltaffutage

 

 

 

 

 

Københavns Befæstnings artilleri, 12 cm. lang jernkanon i voldaffutage

12 cm. lang jernkanon i voldaffutage

12cm. lang jernkanon i voldaffutage

12cm. lang jernkanon i voldaffutage

 

 

 

 

 

Københavns Befæstnings artilleri, 15 cm. kort stålkanon M.1884

15 cm. kort stålkanon M.1884

 

 

 

 

 

Københavns Befæstnings artilleri, 15 cm. lang jernkanon M/1884

15 cm. lang jernkanon M/1884