MIddelgrundsfortet

Middelgrundsfortet hørte til søforsvarets tredie, og dermed nyeste, linie.

Københavns befæstning, Middelgrundsfortet

Middelgrundsfortet

Som med den øvrige forstærkning af søbefæstningen, havde der i forbindelse med forsvarsordningen i 1867 været tale om at bygge et fort på Middelgrunden. Det blev dog opgivet på dette tidspunkt.

Søfortet blev dog bygget i årene 1890 – 1894 på den nordlige del af Middelgrunden. Opgaven var at hindre bombardement af København, at beskytte Københavns nordlige minespærring i Tragten og Hollænderdybet samt at hindre fjendtlige enheder i at trænge ind i stræder.

Opbygning

Fundamentet er bygget af tømmersænkekasser og betonsænkekasser der er sikret af et kampestensglacis.  En dækmole omkranser selve øen med den våde grav og forthavnen. Ud mod forthavnen ligger fredskasernen, der i to etager indeholder belægningsstuer, kabys, officersboliger og messer. I den nederste etages forlængelse ligger fortets kasematter, der blandt andet indeholder ammunitions- magasiner, krigskaserne, hospital, kraftværk, søminestation og kontorer. Krigskasernen, der ligger i centrum af kasematterne, er beskyttet i vandret retning af 30 meter jord og i lodret retning af 13 meter jord.

Skyts Middelgrundsfortet 1946

Middelgrundsfortet 1946


Skytset var opstillet i batterier på åbne betonfundamenter, der var anbragt i cirkelform omkring en centertravers. Alle batterierne var forbundet med en delvis overdækket ammunitionsgang, der stod i forbindelse med de underliggende ammunitionsmagasiner ved ammunitionselevatorer. Fortets ildledercentral var opstillet omkring center- traversen, hvorpå der også var opsat et fyrtårn.

Armering

Fortet blev i 1895 armeret med 5 stk. 30.5 cm. stålhaubits, 12 stk. 17.0 cm. stålhaubits, 6 stk. 120 mm hurtigskydende stålkanoner, 7 stk. 47 mm hurtigskydende stål- kanoner, 8 stk. 8 mm dobbeltløbet mitrailleuse i feltlavet.
Under Første Verdenskrig blev fortet yderligere armeret med: 3 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner, 1 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage samt 1 stk. 47 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage

Under Første Verdenskrig, var fortet bemandet med 733 mand.

Historiske billeder

Fortet indvendig 2017

Briske og batterier 2017

Minekontrollen