Borgsted Batteri

Borgsted batteri er bygget i 1917 og er noget kraftigere end Hårbølle batteri.

Det var bestykket med 2 stk 120 mm hurtigskydende stålkanoner, 2 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner samt 11 stk. 8 mm. rekylgeværer M/1903.
Bemanding 59 mand.

Det nu nedlagte batteri blev i 2003 solgt og er i dag i privat eje. Ethvert forsøg på kommunikation med ejeren om adgang eller fotos af anlægget har  desværre vist sig resultatløst.