Vestvolden.info

Vestvolden.info giver et godt overblik over Københavns Befæstnings opførelse i perioden 1886 til 1894 og udviklingen frem mod  1. verdenskrig.
Samtidig fortælles om den politiske baggrund, den provisoriske lovgivning, den folkelige uro dette medførte samt forholdene omkring udrustning og personel.

Herudover er der beskrivelser af forskellige andre mlilitærhistoriske anlæg fra denne dramatiske periode.
Ikke alene det politiske spil og Estrups brug og misbrug af den nye grundlov, men også den partipolitiske udvikling. Partier som Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre er ægte børn af denne periode.

Ingen copyright

Der er ikke copyright på hverken indhold eller billeder. Efter ønske kan originale billeder fremsendes til brug ved tryk el.lign. 

Bruges materiale fra siden angives vestvolden.info som kilde.