Artilleriet på Vestvolden

Artilleriets funktion

Artilleriet på Vestvolden skulle bruges til fjernkamp og skulle tage den fremryggende fjende under frontal ild på 6-8 km. afstand. Artilleriet var opstillet i batterier,
Langs Vestvolden var anlagt 10 permanente batterier.
De var alle forsynet med betonbriske og i midten et underjordisk betonstøbt magasin. Brønsbyvester var et dobbelt batteri med 2×4 kanoner med et magasin i midten af hvert halvbatteri.

Armeringsbatterier

Der blev, specielt op mod 1. verdenskrig anlagt et stort antal armeringsbatterier. De var ikke så pompøse som de permanente. Det var rene jordværker, anlagt lige bag bag voldkronen med traverser imellem. De kan derfor være svære at få øje på.
Til aermeringsbatterierne hørte nogle mindre betonstøbte magasiner bag batteriet.

Artillerimagasiner

Kanonerne fra de permanente batterier opbevares i artillerimagasiner 3-400 meter fra batteriet. Undtaget er Poppel batteri der ikke havde noget artillerimagasin. Hvor batteriets skyts har været opbevaret vides ikke. Der findes kun et int6akt artillerimagasin tilbage. Det ligger i Brøndby. Ellers er kun fundamenterne tilbage.

Artilleriet på Vestvolden, de permanente batterier:

Paradisbatteri (i Voldlinie II-III)

Poppelbatteri (i Voldlinie IV-V)

Brøndbyvesterbatteri (dobbeltbatteri) (i Voldlinie VII-VIII)

Vibebatteri (i Voldlinie IX-X)

Vestbanebatteri (i Voldlinie X-XI)

Hvissingebatteri (dobbeltbatteri) (i Voldlinie XII-XIII)

Tinderhøjbatteri (dobbeltbatteri) (i Voldlinie XV-XVI)

Harrestrupbatteri (i Voldlinie XIX-XX)

Nordvestbanebatteri (i Voldlinie XX-XXI)


Avedøreafsnittets artilleriopbygning
Navn
Placering
 Antal skyts
Simons Batteri    Langhøj 4
Hjørnebatteri (A) Afsnit 0-I (sydligst) 2
2
Køge Landevej Batteri (A) Voldlinie I-II 4
Engstrup Batteri (A) Voldlinie I-II 4
Batteri A1 Punkt 2 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt 2 1
Paradisbatteri (P) Voldlinie II-III 4
Batteri A2 Punkt III 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt III 1
Batteri A3 Punkt IV 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt IV 1
Poppelbatteri (P) Voldlinie IV-V 4
Batteri A4 Punkt V 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt V 1
Stavnsbjerg Batteri Voldlinie V-VI 4
Batteri A5 Punkt VI 2
Hjælpeflankeringskanon Punkt V 1

De permanentev batterier (P) var armeret med 12 cm. kanoner
Hjælpeflankeringskanonerne og armeringsbatterierne (A) var alle 9 cm.

Batterierne nord for Avedøreafsnittet havde primært 15 cm. skyts.