Taarbæk Fort

Taarbæk Fort blev opført 1913 – 1916.

Københavns befæstning Taarbæk Fort, observationstårnet

Det var et trekantfort med tør grav og med en underjordisk forbindelsesgang (poterne) til gravkaponieren i gravens yderside i den nordlige spids. Fortet var beregnet til ca. 250 mand.
For at lukke det i tiden så berømte “Hullet i Nordfronten”, anlagde man et fort et stykke inde i Dyrehaven, så det både kunne fungere som land- og kystfort, hvilket dog ikke blev særlig hensigtsmæssigt. Fortet skulle som søfort dække kysten nord for Taarbæk mod landgangsforsøg, men man kunne ikke se kysten på grund af klinten over kysten og villabebyggelsen langs kysten. Desuden skulle det assistere Middelgrundsfortet med at hindre fjendtlige skibe i at sejle ind til København, men havde ikke tilstrækkeligt udsyn over Sundet. For at råde bod på dette byggede man på fortdækket et ca. 33 m højt observations- og afstandsmålertårn.

Taarbæk Fort 1955

Fortet

Bevæbning og opgave

Som landfort skulle Taarbæk Fort dække Eremitagesletten og området nord herfor, men da det lå gemt bag slettens højeste punkt hvor slottet lå, var hovedparten af fortets kampområde skjult.

Armeringen var for svag til et kystfort. Fortet havde kun fire stk. 29 cm støbejernshaubitsere M.1910, der havde en rækkevidde på 10.300 meter. Disse var placeret på fortdækkets nordøstlige del. Det var samme type haubits som kan ses på Charlottenlund Fort.

37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871

37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871

Som landfort, havde fortet to 120 mm hurtigskydende stålkanoner M.1914, der havde en rækkevidde på8400 meter monteret i pansertårne. Oven på kasematbygningen lå endvidere en betonstøbt skyttegrav.
Til brug i denne samt til gravforsvar  34 stk. 8 mm. rekylgeværer M.1903, heraf 6 i tre pansertårne. (3×2) Til gravforsvaret var der yderligere tre 37 mm. revolverkanoner M.1880.

Taarbæk Forts bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:
4  29 cm. Jern Haubits  (søforsvar) M/1910 200 granater m. sprængladning
2 120 mm. Hurtigskydende staalkanon  Tårnaffutage / pivotaffutage M/1915 L/15 M/1914 220 brisantgranater m. sprængladning
300 ladninger á 1,03 kg røgfrit krudt
146 ladninger á 0,540 kg røgfrit krudt
3 37 mm.  revolverkanon M/1880 1200 patroner med ladt granat og Perkussionsbrandrør M/1896
34 8 mm. Rekylgevær M/1903 126 000 patroner M/1908, heraf 2160 som alarmammunition.
280 Bagladeriffel M/67/90 27.840 patroner, heraf 2040 som alarmammunition
24 Pistol M/1882 912 patroner
4 Projektør 46 cm.
6 Projektør 30 cm.
1 Projektør 20 cm.
1 Afstandsmåler 3 m. M/1910
1 Pejlekikkert M/1880
9 Dobbeltkikkerter
1 Kaptajn
8 Løjtnanter
3 Officianter
8 Sergenter
20 Kadetter eller korporaler
18 Underkorporaler
200 Konstabler
Det begravede fort

Taarbæk Fort blev efter nedlæggelsen helt tildækket af 300 000 tons jord og  henligger i dag bare som en græsklædt kupering i terrænet. Under jorddækket findes fortet intakt og der har i samarbejde med DR været folk derinde i 2013 i forbindelse med et TV-program. Desværre var ingen af dem specielt historisk orienterede.

Taarbæk Fort Filmholdets anslåede rute

Den anslåede rute

Det lykkedes dog at få mulighed for at bringe nogle billeder her på siden, som det efterfølgende er lykkedes at stedfæste i fortet.

 Fortet er ufrivilligt udødeligjort, idet det i dag betegnes “at lide “Taarbækdøden” når gamle militære anlæg uden særlig  fornuftig årsag end smagsdommeri, bare sløjfes, ødelægges eller og tildækkes.

 

 

 

I 2012 lavede DR et program hvor to personer med interesse for tomme og forladte bygninger, gravede sig ind i fortet. Der blev taget en del billeder og film derinde, dog uden større militærhistoriske anstrøg. Stedfæstelsen på bilederne er derfor lavet ved efterfølgende at følge fotogaferne på et kort over fortet.