Avedøre og Hvidøre batterier

Avedøre og Hvidøre batterier var sekundære batterier, hvilket bekræftes af deres ældre bevæbning.

Batterierne var opførte på Landbefæstningens to fløje. Hvidøre Batteri på den østlige fløj mod Øresund og Avedøre Batteri på den Vestlige mod Køge Bugt.

Der findes nogle få billeder fra Avedøre, men desværre ingen fra Hvidøre.

Avedøre batteri havde 4 stk 29 cm. forlade-haubits, Hvidøre noget mindre bevæbning.

Fløjbatterierne Avedøre og Hvidøre haubits Avedøre

Avedøre Batteri, 29 cm. forladehaubits