Lynetten

Lynetten blev bygget helt tilbage i 1767-1780, men blev først armeret i 1848.
Det er et åbent jordværk med en 50 meter lang face samt en østlig flanke på 120 meter og en vestlig på ca. 25 meter.

Københavns befæstning, Lynetten luftfoto

Luftfoto Lynetten

Batteriet er anlagt på en ældre jordopfyldning bar træbolværker, på nord og nordøstsiden beskyttet af et stenglacis og en betonbeklædning.
Mellem selve Lynetten og Revshalen findes en lille havn med betonkajer og en vanddybde der tillod sejlads i havnen med motortorpedobåde.

Bevæbning

Batteriet var i 1864 bemandet med 165 mand.
Brystværnet er ca. 5 meter tykt, indvendigt beklædt med en 1 meter tyk betonmur.
På selve facen findes 4 traverser med enten ammunitionsmagasiner eller belægningsrum indbygget. Disse er dækket af 3-4 meter jord
og 3-4 meter beton.
Højre flanke afsluttes i en 16 meter høj travers og et ammunitionsmagasin med et rum. Dette er dækket af ca. 2 meter beton og 20 meter jord.

Batteriet var i 1911 bestykket med:
4 stk. 29 cm. lang haubits M/1891 på højre flanke

Lynetten 29 cm. haubits

Lynetten 29 cm. haubits M/1891

4 stk. 15 cm. lang stål kanon L/30 opstillet med to på venstre flanke og to på facen 2 stk. 75 mm. Hurtigskydende stålkanon L/30
3 stk. 47 mm. Hurtigskydende stålkanon L/44 opstillet med en på venstre travers og to på østre flanke udenfor den store travers
2 stk. 8 mm. To-løbede mitrailleuser
1 90 cm. projektør
1 60 cm. projektør
4 kikkertstationer
Bemanding ca. 180 mand

Den kolde krig

Lynetten var et kraftigt kystbatteri. Det blev i forbindelse med den kolde krig udrustet med 20 mm antiluftskytsbatterier og store travers blev sløjfet. Der er ikke meget synligt af det oprindelige Lynetten. Briske, traversbygningerne og nogle få magasiner.
Der er i dag beboelse i traversbygningerne, liberalt erhverv i kasernebygningen og lystbådehavn ved Lynetten havn.