Søfrontens 2. linie i befæstningen

Søfrontens 2. linie i befæstningen bestod af 4 forter og batterier der alle var bygget i perioden 1886 – 1894.

De var i rimelig stand og skytset relativt moderne. Undtaget lige fløjbatteriet i Avedøre der var armeret med ældre 29 cm. forlade haubitser. 

Søfrontens 2. linie i befæstningen, Charlottenlund Fort

29 cm. haubits M/1910 Charlottenlund batteri

Linien bestod af:

Charlottenlund Batteri (Senere benævnt fort)
Middelgrundsfortet
Kastrup Batteri. (
Senere benævnt fort)
Fløjbatterierne Avedøre og Hvidøre batterier