Det danske artilleri

Det danske artilleri havde i 1864 vist sig både forældet og ineffektivt.

Der  blev der under opførerlsen af Københavns Befæstning befæstningen købt stort ind. Primært artilleri fra tyske Krupp, men også fra svenske Finspong og enkelte pjecer til artilleritoget fra franske Canet.

Det danske artilleri på Københavns Befæstning, 12cm L30 fæstningskanon

12cm fæstningskanon

Det middeltunge artilleri

Det middeltunge tungere danske landartilleri var primært baseret på 12 og 15 cm. skyts.
Da forsvaret jo baserede sig på befæstningen, var det meste artilleri enten positionsskyts eller monteret i de karakteristiske høje voldaffutager.

Lettere artilleri

Udover felt- og fæstningsskytset fandtes der 15 cm kanoner, 120 mm.  haubits
75 mm  kanoner og 53 mm. skyts i forternes tårne og lavetter.
Disse kalibre fandtes også i forskellige affutager og lavetter til forsvar af både land- og søforternes grave og struber.
Endelig var nogle, primært 47 mm kanonen, også opsat i luftmålsaffutager, de såkaldte ballonkanoner. Der var opstillet ballonkanoner både på forterne og flere steder på byens høje bygninger.

Feltartilleriet var primært baseret på 9 cm. feltkanoner.
Mellem 1914 og 1918 skete der en en begrænset modernisering, og 17 og 19 cm. feltskyts blev indkøbt.  Disse blev anvendt i Tune- stillingen.

Maskinskyts

Det danske artilleri suppleredes med 8 mm 2- eller tiløbet maskinskyts, de såkaldte mitrallieuser, maskingeværets hånddrevne forgænger. Disse indkøbtes hos Gatling i Amerika. De fandtes ikke kun i faste affutager i forter og kaponierer, men også i feltaffutager.

Mitrallieuserne blev efterhånden afløst af rigtige maskingeværer (rekylgeværer) både i de faste anlæg og i felten. Disse var primært af det danske system Madsen fra 1902.
Madsen-maskingeværet blev et af de mest anvendte, ikke blot i Danmark, men over hele verden. Det blev produceret af Dansk Riffelsyndikat, det senere Dansk Industrisyndikat (DISA)

Det danske artilleri på Københavns Befæstning, 9 cm kanon i feltaffutage

9 cm kanon i feltaffutage

 

 

 

 

 

Det danske artilleri på Københavns Befæstning, 12 cm. lang jernkanon i voldaffutage

12 cm. lang jernkanon i voldaffutage

12cm. lang jernkanon i voldaffutage

12cm. lang jernkanon i voldaffutage

Det danske artilleri på Københavns Befæstning, 12 cm lang jernkanon

12 cm lang jernkanon

 

 

 

 

 

Det danske artilleri på Københavns befæstning, 15 cm. kort stålkanon M.1884

15 cm. kort stålkanon M.1884

Det danske artilleri på Københavns Befæstning, 15 cm kort jernkanon

15 cm kort jernkanon, “Kvindekanon”.

 

 

 

 

 

Det danske artilleri på Københavns Befæstning, 15 cm. lang jernkanon M/1884

15 cm. lang jernkanon M/1884

Det danske artilleri på Københavns Befæstning, 15 cm lang jernkanon

15 cm. lang jernkanon