Sø- og kystartilleri

Det danske sø- og kystartilleri var stort set samme typer omkring 1914. Dette var sket gennem om-armeringer umiddelbart efter 1864, hvor en del glatløbet forladeskyts blev udskiftet med riflet, omkring århundredeskiftet  hvor stort set alt det sidste forladeskyts blev udskiftet med bagladeskyts og endelig i forbindelse med forsvarsforliget i 1909.

35,5 cm. 30 kal. lang stålkanon M/1882
Sø- og kystartilleri, 35,5 cm. kanon

35,5 cm. kanon

Det tungeste sø- og kystartilleri på søbefæstningen var 35,5 cm kanonen. Der fandtes i alt 4 stk. De var opstillet med 2 stk på Kalkbrænderi Batteri til nedlæggelsen i 1909. De blev herefter overflyttet til Dragør Fort og opstillet  med 2 andre, ialt 4 stk. Ved omarmeringen af Dragør Fort blev 2 stk. flyttet til Charlottenlund Batteri hvor de stod til 1912.
Hvor de to andre endte vides ikke. Efter 1912 forsvandt de 35,5 cm. kanonerne helt fra befæstningen.

 

30,5 cm. lang stål kanon L/130 M/1882
sø- og kystartilleri, 30,5 cm. kanon

30,5 cm. kanon

 

Der var opstillet ialt 9 stk. 30,5 stålkanoner på søfronten. 4 stk. på Kastrup Batteri og 5 stk. på Middelgrundsfortet.

 

 

 

29 cm. haubits M/1868
Sø- og kystartilleri, 29 cm haubits M/1868

29 cm M/1868

 

Denne stærkt forældede riflede forladerhaubits fandtes kun på Avedøre Batteri. Her stod 8 stk.

 

 

 

29 cm haubits M/1891
29 cm. haubits M/1891

29 cm. haubits M/1891

 

4 stk. på Kongelunds Batteri, 4 stk. Lynettens højre flanke, 6 stk. på Prøvestenen, ved århundredeskiftet 14 stk. på Trekroner. (fjernet  inden 1914)

 

 

 

29 cm. Haubits M/1910.
Sø- og kystartilleri, 29 cm. haubits M/1910

29 cm. haubits M/1910

 

12 stk. på Charlottenlund Batteri (efter 1912), 4 stk. på Flakfortet og 4 stk. på det kombinerede land- og kyst fort Tårbæk Fort.

 

 

 

24 cm. 40 kal. lang stålkanon M/1889

sø- og kystartilleri, 24 cm kanoner Trekroner

 

24 cm. haubits var kun i brug et enkelt sted på søfronten.  Der stod 2 stk. på Trekroners søndre face til nedlæggelsen i 1932.

 

 

21 cm. stålkanon M/1913
Sø- og kystartilleri, 21 cm. stålkanon M/1913

21 cm. stålkanon M/1913

 

21 cm. stålkanon fandtes kun på et anlæg, Flakfortet havde 6 stk.

 

 

 

17 cm.  30 kal. lang stålkanon L/40 M/1889
17 cm. stålkanon M/1889, Københavns befæstning

17 cm. stålkanon M/1889

 

17 cm. stålkanon fandtes flere steder. Den fandtes både i kasemat- og kystaffutage.Dragør Fort havde 4 stk., Prøvestenen 16 stk. (senere reduceret til 12 stk.), Trekroner 6 stk., Middelgrunden 12 stk. Hvidøre fik 4 stk. overført fra  prøvestenen.

 

 

15 cm. 30 kal. lang stålkanon M/1885
15 cm kanon M/1885, Københavns befæstning

15 cm kanon M/1885

 

15 cm kanoner var almindelig type og kaliber på hele befæstningen. Den fandtes i søfronten med to typer affutage, Høj kystaffutage og kasemat-affutage. På Masnedøfort fandtes 2 stk i skytskasemat i fortets venstre face, på Charlottenlund Batteri 2 stk., Kastrup Batteri 3 stk., Lynetten 4 stk med to på venstre flanke og to på facen og Trekroner 7 stk. i kasemataffutage.

 


120 mm. hurtigskydende stålkanon M/1912

Kun Masnedø Fort havde 4 stk. af denne type.

120 mm. hurtigskydende stålkanon M/1893

Middelgrunden havde 6 stk.

 

120 mm. stålhaubits L/15 M/1914 (Lomholdt)
120 mm. stårhaubits M/1914

120 mm. stårhaubits M/1914

 

Mosede Batteri 6 stk. 120 mm. stål-haubits L/15 M/1914, Masnedø Fort og Tårbæk Fort hver 2 stk i tårnaffutage (pansertårn).

 

 

 

120 mm. hurtigskydende stålkanon L/45 M/1914 (Lomholdt)
120 mm. stålkanon M/1914, Københavns befæstning

120 mm. stålkanon M/1914

 

Flakfortet 4 stk., Dragør Fort 4 stk. kanoner, Charlottenlund 4 stk. i pivotaffutage efter 1912, Lynæs Fort 2 stk.  

 

 

 

75 mm. hurtigskydende stålkanon L/30
75. mm. stålkanon, Københavns befæstning

75. mm. stålkanon

Kanonen var ret udbredt, både på sø- og landbefæstningen. Nogle blev efter 1912 modificeret med nye luftmålsaffutager (ballonkanoner)
Charlottenlund Fort 2 stk, Kastrup Fort 2 stk. (efter 1914), Kongelunds Batteri 4 stk., Lynetten 2 stk., Prøvestenen 1 stk., Trekroner 2 stk efter 1914 (ballonkanon), Middelgrunden 6 stk. efter 1914 yderligere 3 stk. i pivotaffutage og 2 stk. ballonkanon,Flakfortet 4 stk.  heraf 2 stk. i pivotaffutage, Mosede Batteri 4 stk., heraf de to vestligste ballonkanoner, Lynæs Fort
4 stk.

 

47 mm. hurtigskydende stålkanon L/44 M/1886
Sø- og kystskyts 75 mm. stålkanon M/1886

75 mm. stålkanon M/1886

Denne var også ret udbredt, både som alm. kanon og som ballonkanon.
Charlottenlund Batteri 2 stk (fjernet 1912)., Dragør Fort 1 stk. som ballonkanon, Kastrup Batteri 2 stk., (muligt ballonkanoner) Kongelunds Batteri 2 stk., Lynetten 3 stk. med en på venstre travers 0g to på østre flanke udfor den store travers, Prøvestenen 8 stk., heraf 3 ballonkanoner, Trekroner 8 stk., efter 1914 ændret til 2 stk. ballon-kanon, Middelgrunden 7 stk., efter 1914 ændret til 1 stk. ballonkanon, Flakfort 2 stk. ballonkanon.

 

37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871
37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871

37 mm. Hotchkiss revolverkanon M/1871

 

Dette kraftige våben var ikke så udbredt, men anvendtes både på på land- og søfronten. Den fandtes både i kaponiereaffutage og feltaffutage. Den indgik normalt i nærforsvaret. Charlottenlund Batteri havde 2 stk. efter 1912, Mosede Batteri havde 2 stk.

 

 

37 mm patronkanon
37 mm. patronkanon

37 mm. patronkanon

 

 

 

 

 

 

Mitrailleuse (8 mm.)
8 mm. toløbet mitrallieuse

8 mm. mitrallieuse

 

Dette var et flerskudsvåben drevet manuelt med håndsving. Den fandtes med 2 eller 10 løb både på land- og søbefæstningen. Våbnet indgik i nærforsvaret.
Trekroner 2 stk., Middelgrunden 8 stk dobbeltløbet (ændret efter 1914 til 4 stk i feltlavet), Kastrup Batteri ukendt antal.

 

 

8 mm. Madsen rekylgevær M/1903
8 mm rekylgevær M/1902

8. mm rekylgevær M/1903

Madsen rekylgeværet var den moderne afløser for mittrailleusen. Det var et egentligt maskingevær hvor genladningen foregik ved  gastrykket fra det foregåenbde skud. Rekylgeværet indgik i nærforsvaret i både land-og søbefæstningen.
Våbnet fandtes også i  luftmåls- og tårnaffutage. Charlottenlund Batteri efter 1912 10 stk, Dragør Fort havde et ukendt antal, Trekroner efter 1914 12 stk., Flakfortet 2 stk, Mosede Batteri 14  stk., Masnedø Fort 22 stk. Lynæs Fort ukendt antal.

 

Det danske sø- og kystartilleri var absolut tidssvarende ved verdenskrigens udbrud.