Vestvolden.info

Vestvolden.info giver et godt overblik over Københavns Befæstnings opførelse i perioden 1886 til 1894 og udviklingen frem mod  1. verdenskrig.
Samtidig fortælles om den politiske baggrund, den provisoriske lovgivning, den folkelige uro dette medførte samt forholdene omkring udrustning og personel.

Ikke alene det politiske spil og Estrups brug og misbrug af den nye grundlov, men også den partipolitiske udvikling. Partier som Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre er ægte børn af denne periode.

Herudover er der beskrivelser af forskellige andre mlilitærhistoriske anlæg fra denne dramatiske periode.
Billederne er primært optaget i perioden fra 2009-2013. Her stod anlæggene stadig rustikke og forladte og der var anlæg der ikke var åbne for offentligheden.
Efterfølgende er mange af anlæggene blevet restaureret, og de har karakter af udstillinger. Dette har medført, at noget af det forladte indtryk der kendetegnede befæstningen i mange år, er gået tabt.

Ingen copyright

Jeg har fravalgt at opretholde copyright på hverken indhold eller billeder. Det er Public Domain.
Efter ønske kan originale billeder fremsendes til brug ved tryk el.lign. 

Bruges materiale fra siden angives vestvolden.info gerne som kilde.