Sjælland

Da man ved byggerierne i perioden 1886-1894 koncentrerede sig om København, lå både Sjælland og Jylland ret ubeskyttet hen.

For at sikre forbindelsen mellem Falster og Sjælland og hindre indsejling i Roskilde Fjord, opførtes nogle batterier.

Befæstning af Sjælland, Lynæs Fort

Indgangen

Der blev bygget et batteri ved Lynæs vor at beskytte indsejlingen til Isefjorden, Lynæs Fort.
Der var i brug til efter den kolde krig.

 

 

Befæstningen af Sjælland, Borgsted Batteri

Borgsted Batteri

Endvidere blev der planlagt en del anlæg i Smålandsfarvandet, blandt andet en flådehavn og en stilling på Vejrø.

Af disse sydlige anlæg blev kun Grønsundstillingen opført. Den bestod af Masnedøfort på Masnedø syd for Vordingborg samt  Borgsted Batteri og Hårbølle Batteri sydligst på Møn. Stillingen skulle hindre indsejling i Storstrømmen og Grønsund samt sikre forbindelsen mellem Sjælland og Falster.

 

Grønsundstillingen

Lynæs Fort