Lynæs Fort

Lynæs Fort blev bygget 1914-16 og hejste kommando den 16. maj 1916. Det er i princippet et kystbatteri.

Fortet består af af fortlegemet omgivet af en våd grav. Fortet er bygget op omkring en fortgård med en kasematbygning indeholdende depot, mandskabsrum, minestation m.v.. Skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og østsiden er fortet omgivet af høje volde med betonstøbte rekylgevær-stillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning. Indgang og strube kunne beskydes fra en kaponiere i fortets nordlige ende. Skytset var opstillet på betonbriske med hovedskudsretning fra nordvest til sydøst.

Lynæs Fort havde til opgave at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb og at hindre fjendtlige enheders indsejling i Isefjorden og Roskilde Fjord.

 
Lynæs Fort 1946

Rekylgeværpost 1946

Bevæbning

Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm – og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer. Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg,  opstillet i et batteri ved Gedser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri ved syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.

I 1962 strøg fortet endeligt kommando.

Porten til Lynæs Fort 1946

Porten 1946

I dag er fortet privatejet. Der var i nogle år indrettet fitnesscenter i de gamle belægningsrum. Indretningen skete dengang med stor respekt for fortets historie og specielle miljø og omgivelser.
I dag er det oplagsplads for byggematerialer og fortets stand er ukendt.

 

 

Lynæs Fort udvendig 2011

Lynæs Fort Indvendig 2011