Bagsværd Fort

Bagsværd Fort, eller Bagsværdfortet, blev påbegyndt i 1892 og betonarbejderne var færdige i august 1893. Fortet var i brug indtil 1920, hvorefter det blev nedlagt.

 Bagsværdfortet, forterne i Københavns befæstning

Porten 1920


Det er et kassemateret, betonstøbt trekantfort med tør grav, magen til Gladsaxefortet. Fortet indgik i Nordfrontens fortkæde.
Det ligger mellem Gladsaxe Fort og Lyngby Fort og skulle hindre fjendtlig indtrængen mellem disse.  

 

 

Bagsværdfortet,120 mm. haubits i tårnaffutage

120 mm. haubits i tårnaffutage

 

Bagsværd Fort var ligesom Gladsaxe Fort bestykket med 4 stk. 120 mm haubitsere anbragt i forsvindingstårne på fortdækket. Til gravforsvaret  4 stk. 47 mm hurtigskydende kanoner og 12 stk. 8 mm rekylgeværer.

Bagsværd fort – diplomati og politik

Det var på Bagsværd Fort en tysk diplomat blev tilbageholdt af vagten i 1914.
Efter mange genvordigheder og en transport til kastellet
Da forsvarsminister P. Munch efterfølgende personligt ville besigtige de gale mennesker på Bagsværd Fort blev også han tilbageholdt da han ikke kunne legitimere sig da han ville passere vagten.
Dette førte til et livslangt modsætningsforhold mellem Munch og den daværende chef for efterretningstjenesten Oberst Hvidt. Man sagde at Munch så rødt – når han så Hvidt.

Hvidt blev senere general og forsvarschef, udnævnt af samme P. Munch – ikke uden en vis irritation og modvilje.

Bagsværd Fort, tværsnit af etager

Tværnit af etagerne

Bagsværdfortet, etageplaner

Etageplaner

 

 

 

 

Stormgitter og observationstårn

Det er det eneste af forterne der har et komplet stormgitter hele vejen rundt om fortlegemet. Det er også det eneste fort der har et intakt observationstårn med både løfteanordning og observatørsæde. Panserkuplen er bevaret, men er taget ud af tårnet.
Fortet er meget velbevaret indvendig, da det i e lang årrække har været brugt som depot for filmmuseet. Det er dermed ikke så fugtskadet som andre af forterne.
Dog mangler skytstårnene og de mekaniske dele af fortet.
Fortet blev renoveret 2016-1018

Bagsværdfortet 2009 og 2018

Fortet udvendigt

Fortet indvendig 2009

Renoveringen af Bagsværdfortet