Søfortet Trekroner

Søfortet Trekroner er 2. generation. Det oprindelige, bygget fra 1713, lå 200 meter nordligere og var dannet af nogle udtjente sænkede orlogsskibe. Heraf tre linie- skibe hvoraf det ene, Trekroner, gav navn til fortet. Fortet fungerede frem til 1731. I 1786 påbegyndes det  nye Trekroner vi kender i dag af Chr. VII.

1801
Trekroner

Trekroner 1935

Fortet rammes ind af pæle og en stærk rammekonstruktion der blev fyldt op af jord og mudder fra København efter en uddybning af  havnen.
Allerede 1801, før fortet var færdigbygget, deltog det mod Englænderne i slaget på Rheden. Fortet blev hastigt udrustet med 66 kanoner  og 660 mand, og sammen med flådens skibe og nogle hastigt udrustede flådebatterier holdt man fjenden, med admiralerne Parker og  Nelson i spidsen, væk fra København.  Dette var dog ikke nok til at undgå et nederlag.

1807
Søfortet Trekroner

Trekroner 1928

Igen i 1807 var Trekroner aktivt under bombardementet af København, dog med det nedslående resultat at store dele af København nedbrændte og vi mistede vores flåde. Denne lejlighed var iøvrigt verdenshistoriens første terrorbombar-dement af en civilbefolkning og første gang brandraketter blev anvendt (De Concrewske raketter, opkaldt efter opfinderen Sir William Concrewe).
Efter statsbankerotten var der ikke midler til forsvaret, og først i 1818 finder Chr. VII midler til en færdigbygning af Trekroner der står færdig i 1828. Bolværkerne var nu forstærker med en 3 meter tyk sandstensmur beklædt med granit. I Struben (indsejlingen til fortet) blev der opført brystning med skytsåbninger.
I 1838-39 opførtes de to fredstidskasernebygninger. Under de Slesvigske krige var fortet bemandet med 390 mand.

Trekroner udvides
24 cm. skyts Trekroner

24 cm skyts 1900

I perioden 1865-1869 udvides fortet med kasematbygningen, batterier med magasiner indbygget i traverserne samt en søminestation. Alt bygget i tidens nye materiale – beton.

I 1868 bygges fyrtårnet der består af et stålskelet med pånittede stålplader. Fyret er stadig aktivt.

Fortets tre etager
Trekroner, skytsplan

Skytsplan

Søfortet Trekroner er anlagt i tre etager. Nederste etage med underbringelse af mandskabet og magasiner i de to fløje, midterst skytsetagen med magasiner og øverst fortdækket med åbne batterier adskilt af traverser. I traverserne var indbygget magasiner til ammunition. På fortets  facer og flanker var opført åbne batterier ligeledes adskilt ad traverser med indbyggede ammunitionsmagasiner. Fortet var særdeles stærkt armeret.

 

Omkring århundredeskiftet bestod bevæbningen af:
 14 stk.  29 cm.  Jernhaubits
   2 stk.  24 cm.  Kanoner
   6 stk.  17 cm.  Stålkanoner
 11 stk.  15 cm.  Jernkanoner
   8 stk.  47 mm.  Kanoner
Bestykning  og beholdning 1915-18
Jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater:
 Antal  Pjece  Model/kaliber  Oplagt ammunition
2  24 cm. staalhaubits (Søndre face) L/40 M/1889   250 pansergranater uladte
  346 granater m. sprængladning og perkussionsrør
  881 halvladninger á 24,25 kg. røgfrit krudt
  304 halvladninger á 24,25 kg. røgfrit krudt
(oplagt andet sted)
  900 korte tændskruer
6  17 cm. staalhaubits L/40 M/1889   448 pansergranater uladte
  282 granater m. sprængladning og perkussionsrør
  119 halvpansergranater m. sprængladning og
bundbrandrør
 1442 halvladninger á 8,60 kg. røgfrit krudt
  256 halvladninger á 8,75 kg. røgfrit krudt
 1030 Tændskruer, korte
7  15 cm. staalkanon i Kasemataffutage L/40 M/1885    350 pansergranater uladte
   350 granater med sprængladning og perkussionsrør
    64 halvpansergranater m. sprængladning og
bundbrandrør
2  75 mm. hurtigskydende staal-kanon i luftmålsaffutage M/1914   599 patroner granatkardæsk
    199 brandprojektiler
    69 brisantgranater
2  47 mm. hurtigskydende staal-kanon i luftmålsaffutage M/1915 M/1886   972 patroner med ladt stålgranat
  127 patroner granatkardæsk
  399 brandprojektiler
 Håndvåben
2  8 mm. mitrallieuse M/1889  11.520 patroner
12  Rekylgevær M/1903  36.000 patroner
385  Bagladeriffel M/67/96  38.080 patroner heraf 272 til LG og 3200 til
alarmammunition
22  Pistol M/1882  744 patroner heraf 102 til LG
 Andet materiel
3  90 cm projektør
2  1,25 m. afstandsmåler M/1916
5  1,25 afstandsmåler M/1889/1914
2  Pejlekikkert M/1880
30  Dobbeltkikkerter
 Mandskab
1  Kaptajn
6  Løjtnanter
2  Officianter
8  Sergenter
20  Kadetter eller korporaler
25  Underkorporaler

299

 konstabler  Heraf 2 sygehjælpere og 6 bærere

1916 etableres KFUM soldaterhjem i en barak der var delvis betalt af Vendelboere.

Efter en tid at have fungeret som skolefort,  blev Trekroner opgivet af forsvaret i 1932.

1940-45

Under 2. verdenskrig fungerede søfortet Trekroner som kaserne og øvelsesområde for værnemagten. Der blev endvidere anlagt et luftværnsbatteri på  fortet.

Trekroner udvendig
Trekroner indvendig

Trekroner er i ganske god stand. Men når man kommer ud i de yderste hjørner af kasematterne, kan man godt se tidens tand. Det er nu med til at give en helt speciel stemning.

Adgang til fortet

 

Bag Trekroner lå Langelinie Batteri (armeringsbatteri) Det skulle hindre landgang på Langelinie.

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:
Langelinie batteri

Håndtegnet skitse

 

 

 

 

Antal

 Pjece

Model/kaliber

 Oplagt ammunition
2 75 mm. hurtigskydende kanon M/1902 Projektiler opbevaret på hHærens laboratorium.
30 Bagladerifler 67/96 2720 patroner (opbevaret på Trekroner)
3 Pistoler M/1882 102 patroner (Opbevaret på trekroner)
1 90 cm. projektør Ukendt opvebaring
2 Løjtnanter
1 Sergent
1 Korporal
2 Underkorporaler
22 Konstabler 1 sygehjælper, i hjælper 4 sygebærere