Mellemfort

Mellemfort lå ca. 1100 meter øst for Quinti bastion og blev bygget i perioden 1860-1863 på ca. 3 meters vanddybde. Mod søen blev fortet afgrænset af en pælerække foran hvilken var anbragt et ca. 1,5 m. tykt stenglacis. Oven dette er bygget en 3-5 meter høj og 2 meter tyk betonmur beklædt med granit. Mod havnen fandtes en betonkajmur.

Mellemfort kasernen

Mellemfort, kaserne 1887

Fortet havde en ca. 90 meter lang og ca. 25 meter dyb face, to flanker på henholdsvis 35 og 25 meters dybde samt en nordlig havne-mole på 90 meters længse og en sydlig mole på 40 meter. Havnen indenfor molerne var opfyldt på den nordlige halvdel. Her fandtes en kaserne til 180 mand bygget af 0,60 m tykke betonvægge. Brystværnet var 6 meter tykt og havde en indvendig beklædningsmur på 1,8 meter beton. På facen fandtes 1 midtertravers og to skuldertraverser. Heri var indbygget ammunitionsmagasiner dækket med 9 meter beton og 1-2 meter jord.

 

Mellemfort luftfoto 1920

Mellemfort 1920

Bevæbning

Fortet var bevæbnet med:
2 stk. 35,5 cm. stålkanon L/30 på hver sin flanke
4 stk. 24 cm. stålkanon L/40 med skjolde opstillet på facen
3 stk. 47 mm. hurtigskydende stålkanon med skjolde, opstillet med 1 på hver flankes yderende samt 1 på den nordlige skuldertravers.
2 stk. 8 mm. 2-løbet mitrailleuse
1 stk. 90 cm. projektør samt 3 kikkertstationer

Besætningen var 1911 130 mand. Dette øgedes senere til 170 mand.

Tegninger af Mellemfort

Mellemfort og Prøvesten

Amagerværket, Mellemfort og Prøvesten

 

Mellemfort er helt forsvundet. Amagerværkets kullager ligger i dag præcis hvor fortet  lå.