Lynetten

Lynetten blev bygget helt tilbage i 1767-1780, men blev først armeret i 1848.
Det er et åbent jordværk med en 50 meter lang face samt en østlig flanke på 120 meter og en vestlig på ca. 25 meter.

Københavns befæstning, Lynetten

Luftfoto Lynetten

Batteriet er anlagt på en ældre jordopfyldning bar træbolværker, på nord og nordøstsiden beskyttet af et stenglacis og en betonbeklædning.
Mellem selve Lynetten og Revshalen findes en lille havn med betonkajer og en vanddybde der tillod sejlads i havnen med motortorpedobåde.

Bevæbning

Batteriet var i 1864 bemandet med 165 mand.
Brystværnet er ca. 5 meter tykt, indvendigt beklædt med en 1 meter tyk betonmur.
På selve facen findes 4 traverser med enten ammunitionsmagasiner eller belægningsrum indbygget. Disse er dækket af 3-4 meter jord
og 3-4 meter beton.
Højre flanke afsluttedes i en 16 meter høj travers og et ammunitionsmagasin med et rum. Dette er dækket af ca. 2 meter beton og 20 meter jord.

Batteriet var i 1911 bestykket med:
4 stk. 29 cm. lang haubits M/1891 på højre flanke

4 stk. 15 cm. lang stål kanon L/30 opstillet med to på venstre flanke og to på facen
2 stk. 75 mm. Hurtigskydende stålkanon L/30
3 stk. 47 mm. Hurtigskydende stålkanon L/44. En på venstre travers og to på østre flanke ud for den store travers
2 stk. 8 mm. To-løbede mitrailleuser
1 90 cm. projektør
1 60 cm. projektør
4 kikkertstationer
Bemanding ca. 180 mand

Historiske billeder
Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:
Håndtegnet skitse
Håndtegnet skitse Lynetten

Tilførende skitse

Antal

 Pjece

Model/kaliber

 Oplagt ammunition
4  15 cm. staal kanon i kasemataffutage L/30 M/1885  200 uladte pansergranater
 200 granater m. sprængladning og perkussionsbrandrør
  26 halvpansergranater m. sprængladning og
bundbrandrør
  92 granatkardæsk
 528 halvladning á 16,5 kg. røgfrit krudt
 650 korte tændskruer
 304 24 cm. halvladning á 24,5 kg. røgfrit krudt (hører til  Trekorner)
 100 35,5 cm. halvladning á 28 kg. røgfrit krudt (hører til  Dragør Fort)
2  75 mm. hurtigskydende staalkanon i luftmålsaffutage L/30 M/1914  595 patroner m. granatkardæsk
 199 brandprojektil
  64 brisantgranat
2  47 mm. hurtigskydende kanon i luftmålsaffutage L/44  958 patroner m. ladt granat
  99 patroner m. granatkardæsk
 399 brandprojektiler
 Håndvåben
2  8 mm. mitrallieuse M/1889  11.520 patroner
6  rekylgevær M/1903  23.040 patroner (heraf 702 alarmammunition)
240  Bagladerifler 23.800 patroner (heraf 1280 alarmammunition)
20  Pistol M/1882  678 patroner
Diverse materiel
1  90 cm projektør
1  1,25 cm afstandsmåler M 89/14
2  1.25 cm afstandsmåler M/1916
1  Pejlekikkert M/1880
11  Dobbeltkikkert
 Mandskab
1  Kaptajn
4  Løjtnanter
5  Sergenter
10  Kadetter eller korporaler
12  Underkorporaler
144  Konstabler, Heraf 1 bårefører, 1 hjælper 5 bærere  

 

Lynetten som luftværnsbatteri

Lynetten var et kraftigt kystbatteri. Det blev i forbindelse med den kolde krig udrustet med 20 mm antiluftskytsbatterier og store travers blev sløjfet. Der er ikke meget synligt af det oprindelige Lynetten. Briske, traversbygningerne og nogle få magasiner.
Der er i dag beboelse i traversbygningerne, liberalt erhverv i kasernebygningen og lystbådehavn ved Lynetten havn.