Strickers Batteri

Kystbatteriet Strickers Batteri blev anlagt nord for Kastrup som det sydligste punkt i Københavns befæstning i 1801 og navngivet efter dets første chef, premierløjtnant Justus Alexander Stricker.
Batteriet hed oprindeligt Kastrupbatteriet.

Københavns befæstning, Strickers batteri

Strickers batteri

Batteriet blev udbygget i 1875-76.   Det var et lukket jordbatteri med rektangulært grundrids, 135 meter langt of ca. 70 meter dybt. Det var opgivet af en ca. 8 meter bred våd grav. Graven kunne på strubesiden holdes under ild fra en redan.

Batteriet var forsynet med et 6 meter tykt facebrystværn, bekædt med en ca. 2 meter tykbetonmur. På flanker og struben var brystværnet kun ca. 2 meter tykt. Midt på brystværnet fandtes en travers med kikkertstation og ammunitionsmagasin. Adgangen til batteriet var i struben nord for redanen.

Batteriet blev nedlagt 1914 og bortsprængt 1954 for at gøre plads til Pyrolyseværket. På Amager Strandvej ligger der to ammunitionsmagasiner der formentlig har stået i forbindelse med  både Krudthuset på Amager Strandvej 110, og muligt også med Strickers Batteri. 4 næsten tilsvarende magasiner blev i 2008/09 revet ned på den nærliggende Pyrolysegrund hvor batteriet tidligere lå.