Kalkbrænderibatteri

Kalkbrænderibatteri blev bygget 1880-1882 og lå ved sydsiden af Gasværkshavnen.

Københavns befæstning, Kalkbrænderi Batteri

Kalkbrænderibatteri

Det var et åbent jordværk med kun en ildlinie. Batteriet var ca. 75 m. langt og ca. 35 m. bredt. Brystværnet havde en tykkelse på ca. 13 meter med en 1,8 meter beklædning af beton. Det havde på hver fløj en travers, hvor der i den nordlige travers fandtes et ammunitionsmagasin. Dette havde 4 meter tykke mure og var dækket af 3 meter tykt  jorddække. Selve projektilerne blev opbevaret i en gang under brystværnet og kunne herfra hejses op til batteriet.

 

Batteriet var bevæbnet med
2 stk. 35,5 cm. stålkanon L/30
2 stk 47 mm. Hurtigskydende stålkanon anbragt på hver travers
2 stk. 8 mm. Toløbet mitrailleuse

Besætningen udgjorde 40 mand

Batteriet var forudsat nedlagt med forsvarsforliget 1909, og solgt til fordel for forstærkning af Københavns søbefæstning. De to 35,5 cm. kanoner blev herefter flyttet til Dragør Fort.

.