MIddelgrundsfortet

Middelgrundsfortet hørte til søforsvarets tredie, og dermed nyeste og yderste linie.

Middelgrundsfortet

Middelgrundsfortet

 

 

 

 

 

 

Middelgrundsfortet

Middelgrundsfortet 1900

Som med den øvrige forstærkning af søbefæstningen, havde der i forbindelse med forsvarsordningen i 1867 været tale om at bygge et fort på Middelgrunden. Det blev dog opgivet på dette tidspunkt.

Søfortet blev dog bygget i årene 1890 – 1894 på den nordlige del af Middelgrunden. Opgaven var at hindre bombardement af København, at beskytte Københavns nordlige minespærring i Tragten og Hollænderdybet samt at hindre fjendtlige enheder i at trænge ind i stræder.

Opbygning

Fundamentet er bygget af tømmersænkekasser og betonsænkekasser der er sikret af et kampestensglacis.  En dækmole omkranser selve øen med den våde grav og forthavnen. Ud mod forthavnen ligger fredskasernen, der i to etager indeholder belægningsstuer, kabys, officersboliger og messer. I den nederste etages forlængelse ligger fortets kasematter, der blandt andet indeholder ammunitions- magasiner, krigskaserne, hospital, kraftværk, søminestation og kontorer. Krigskasernen, der ligger i centrum af kasematterne, er beskyttet i vandret retning af 30 meter jord og i lodret retning af 13 meter jord.

Skyts Middelgrundsfortet 1946

Middelgrundsfortet 1946


Skytset var opstillet i batterier på åbne betonfundamenter, der var anbragt i cirkelform omkring en centertravers. Alle batterierne var forbundet med en delvis overdækket ammunitionsgang, der stod i forbindelse med de underliggende ammunitionsmagasiner ved ammunitionselevatorer. Fortets ildledercentral var opstillet omkring center- traversen, hvorpå der også var opsat et fyrtårn.

Armering

Fortet blev i 1895 armeret med
5 stk. 30.5 cm. stålhaubits,
12 stk. 17.0 cm. stålhaubits,
6 stk. 120 mm hurtigskydende stålkanoner,
7 stk. 47 mm hurtigskydende stål- kanoner,
8 stk. 8 mm dobbeltløbet mitrailleuse i feltlavet.

Under Første Verdenskrig blev Middelgrundsfortet yderligere armeret med tre stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner, en 75 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage samt en 47 mm hurtigskydende stålkanon i luftaffutage

Under Første Verdenskrig, var fortet bemandet med 733 mand.

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:
Håndtegnet skitse Middelgrunden

Håndtegnet skitse

Antal Type Model/kaliber Oplagt ammunition
5  30,5 cm. staalhaubits L/40 M/1893    392 granater med sprængladning og perkussionsbrandrør
   445 pansergranater med sprængladning og  sikkerhedsbund-
brandrør
   122 Pansergranater (trotyl) med sikkerhedsbundbrandrør
 1.716 trediedelsladninger á 32 kg. røgfrit krudt
  705 trediedelsladninger á 31,6 kg. røgfrit krudt
  650 tændskruer M/1894
12  17 cm. staalhaubits L/14 M/1893   600 pansergranater uladte
  600 granater med perkussionsbrandrør
  119 halvpansergranater (krudt) med bundbrandrør
  477 halvpansergranater (trotyl)
  238 granater med dobbeltvirkende bundbrandrør
 1.196 ladninger á 17 kg. røgfrit krudt
  242 ladninger á 8,8  kg. røgfrit krudt
 1.534 ladninger á 5,3 kg. røgfrit krudt
 2.350 tændskruer M/1894
6  120 mm. hurtigskydende staalkanon L/40 M/1893   863 brisantgranatpatron
 1.092 patron med ladt granat og perkusssionsbrandrør
  129 Granatkardæskpartron
3  75 mm. hurtigskydende staalkanon
i pivotaffutage M/1913
L/55   895 brisantgranatpatron med sprængladning
2  75 mm. hurtigskydende staalkanon
i luftmålsaffutage
L/30 M/1914   994 granatkardæskpatron
  193 brandprojektil
   64 brisantgranat
1  47 mm. hurtigskydende staalkanon
i luftmålsaffutage
L/44 M/1886   149 patron med ladt granat
  195 brandprojektil
   29 granatkardæsk
4  8 mm. mitrailleuse (to-løbet i feltlavet)  34.560 patroner, heraf  5.040 alarmammunition
 85.680 patroner, heraf  7.680 alarmammunition
  2274 patroner
Håndvåben
18  8 mm. rekylgevær M/1903 59.760, heraf 5.040 alarmammunition
860  Bagladeriffel M/1896
64  Pistol M/1882
 Diverse materiel
2  150 cm. projektør
1  90 cm. projektør
3  3 m.afstandsmåler M/1910
2  1,25 m. afstandsmåler M/1916
1  Afstandsmåler M/1903
12  Afstandsmåler M/89/14
37  Dobbeltkikkerter
              Mandskab
1  Kaptajn
21  Løjtnanter
5  Officianter
21  Sergenter
31  Kadetter eller korporaler
52  Underkorporaler
629  Konstabler  Heraf 1 bårefører, 2 hjælpere, 20 bærere

Historiske billeder

Fortet indvendig 2017

Briske og batterier 2017

Minekontrollen