Kastrup Fort

Kastrup Fort, oprindeligt Kastrup Batteri, er bygget 1886 -1887. Det blev oprindeligt benævnt Kastrup Batteri, men ændrede senere betegnelse til Kastrup Fort.

Kastrup Batteri

Batteriet 1890


Fortet indgik i søbefæstningens mellemste linie. Fortets opgave var at sikre den sydlige indsejling til København gennem Konge- og Hollænderdybet mellem Saltholm og Middelgrunden. 

 

 

Kastrup batteri 30,5 cm. kanon

Kastrup batteri. 30,5 cm. kanon

Fortet var et åbent jordværk bestående af to store traverser med indbyggede kasematter til opbevaring af ammunition. Væggene bestod  af 1,5 meter beton dækket af ca. 30 meter jord. De måtte efter datidens forhold betragtes som sprængsikre.

Skytset var opstillet på hver side af de to store traverser med en mindre central travers mellem de to midterste kanoner. Den midterste  travers havde ingen kasemat-bygning. Der fandtes ingen dækningsrum for mandskabet der var underbragt i telte. Tilførslen af ammunition til skytset skete på små vogne gennem 4 lange poterner, to fra hvert magasin. Fortet er omgivet af en våd grav på 30-50 meters bredde og ca. 3 meters  dybde. I graven var anbragt et antal gravkaponierer.Hovedbevæbningen bestod af 4 stk 30,5 cm. kanoner. Herudover fandtes 3 stk 15 cm kanoner, noget ældre forladeskyts samt et antal mitrailleuser til nærforsvar.
Under 1. verdenskrig udvidedes bevæbningen med 2 stk 75 mm. og 2 stk. 47 mm. kanoner samt yderligere rekylgeværer i luftmålsaffutage. De to 47 mm. pjecer var muligt ballonkanoner, d.v.s. til luftmål. Fortet havde udover 2 kikkertstationer en 90 cm. og en 150 cm. projektør.

Fortet blev nedlagt 1922, og Københavns Kommune overtog fortet i 1925. Tyskerne var på fortet under besættelsen, og det blev brugt som flygtningelejr efter krigen.
Der har siden været mange aktiviteter på stedet, bl.a. udendørs gratis biograf og teater. Scenen eksisterer stadig.

Rekreativt område

I dag ligger det som dejligt rekreativt område med legepladser og grønne arealer. Man kunne ønske kommunen kunne finde lidt penge til vedligehold af den omsiggribende vilde bevoksning. Og så burde man måske grave et lille lag jord af og blotlægge de gamle briske og fundamenter samt opsætte nogle informationstavler.
Kastrup Fort har masser af uudnyttet historisk potentiale.

kastrup batteri skydebane

Skydebane

En myte

Der verserer en myte om at det ene magasin har været brugt af tyskerne til hemmelige henrettelser af desertører under besættelsen. Der er også en døråbning mod poternen der bærer tydelige spor af skydning.
Der har været skudt endog meget kraftigt på væggen men alt tyder på at der bare har været indrettet en almindelig skydebane, muligt lige efter krigen. Gulvet har intet afløb, hvilket ville være særdeles upraktisk ved henrettelser ved skydning.